Kopierede/fra hoften


Det er utrolig at vestlige land kan gå med til at forpligte sig til at indskrænke ytringsfriheden. De brudd man nævner – racisme, intolerance, xenofobi – rammer kun vestlige. Hvad med racismen mod vestlige lande? Tegning: Niels Thomsen

 

I et brev til flere ministre – herunder Statsminister Lars Løkke Rasmussen – kritiserer Trykkefrihedsselskabet i skarpe vendinger regeringen for at have tilsluttet sig Marrakech-aftalen uden at tage afstand fra de dele af erklæringen, der ikke alene begrænser ytrings- og pressefriheden, men også forpligter regeringen til at blande sig i pressens rapportering om migration.

Efter Marrakech-aftalen forpligter regeringen sig til at blande sig i, hvordan medierne skal rapportere om migrationsspørgsmål. Dels ved at uddanne pressen i korrekt sprogbrug, dels ved at stoppe mediestøtte til medier, der kan kritiseres for at fremme intolerance, xenofobi, racisme og andre former for diskrimination.

ANNONSE

”Det er meningstyranni af værste skuffe og helt uacceptabelt at regeringen skal blande sig i pressens arbejde og i, hvordan pressen formulerer sig”, siger Trykkefrihedsselskabets formand, Aia Fog,: ”Vi har en fri presse – det er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan bevare et frit og åbent demokrati. Regeringen skal hverken stille sig til dommer over mediernes mulige politiske udgangspunkt, eller kunne tage mediestøtten fra dem på baggrund af holdninger eller vinkling af nyheder om migrantstrømmene, som er fuldstændig lovlige. Det er helt ude i hampen”

Aia Fog understreger, at en lovlig ytring er en lovlig ytring – og at Marrakech-aftalens carte blanche til regeringen på afgørende punkter er et angreb på den ytrings- og pressefrihed, der sikrer borgerne adgang til information og dermed til selv at vælge informationskanaler og selv danne sig sin mening:

”Det er tredje gang inden for ret kort tid, at regeringen lader hånt om vores vigtigste frihedsrettighed, ytringsfriheden: Første gang var, da man vedtog imamloven, der forbyder visse ytringer i forbindelse med religiøs oplæring. Anden gang, da Justitsministeren for nylig ville ændre straffeloven og kriminalisere ytringer, der promoverer fake news fra fremmede efterretningstjenester – og nu dette. Det er svært at komme til en anden konklusion end at regeringen enten er ligeglad med ytringsfriheden, eller nærmest betragter den som en klods om benet” udtaler Aia Fog.

Trykkefrihedsselskabet har derfor opfordret regeringen til at følge Ungarns eksempel og træde ud af Marrakech-erklæringen eller i hvert fald klart og utvetydigt at tage afstand fra de dele af erklæringen, der underminerer ytringsfriheden.

Indholdet af brevet til ministrene er vedhæftet neden for.

12. november 2018

For yderligere oplysninger kontakt:

Aia Fog

ANNONSE