Kultur

Sir William Walton (1902-1983)

Dette lille stykke for strykere er en del av filmmusikken til Sir Laurence Oliviers versjon av William Shakespeares Henry V (1944).

The Royal Philharmonic Orchestra spiller, dirigent er Barry Wordsworth.

ANNONSE