Kopierede/fra hoften

Dimitris Avramopoulos under en pressekonference i Nicosia den 18. september 2018. Foto: Yiannis Kourtoglou / Reuters / Scanpix.

Alle de EU-lande, som har afvist FNs migrationsaftale, bør revurdere afgørelsen og slutte sig til den. Det siger EU’s migrationskommissær Dimitris Avramopoulos i et interview med Die Welt mandag.

Kommissærens udtalelse kommer tre dage før EU’s indenrigsministermøde skal diskutere aftalen og drøfte udsigterne til en fælles europæiske asylpolitik.

«Uret tikker», siger Avramopoulos. De som afviser migrations aftalen, har ikke studeret den godt nok, mener han – til trods for at politiske ledere i flere af de seks-syv lande har givet til dels nok så detaljerede begrundelser for deres beslutninger.

I lighed med andre, som forsvarer FN-aftalen, siger migrationskommissæren at aftalen er vigtig, for samtidig at understrege, at den ikke er bindende. Ikke desto mindre skal den resultere i reduceret migration til vor verdensdel.

Die WeltHerr kommissær, hvorfor er FNs migrationspagt så vigtig efter Deres opfattelse?

Dimitris Avramopoulos: Denne pagt handler ikke om at øge antallet af migranter, som kommer til Europa. Det modsatte er tilfældet. Målet med FNs migrationspagt er at fremme en tryg og ordnet migration, samt at reducere den organiserede menneskesmugling.

ANNONSE

Vi kan kun klare det, hvis vi har et tæt samarbejde med de afrikanske lande. Det handler om en ny platform for multilateralt samarbejde om migration. Intet land og ingen verdensdel, kan gøre dette alene.

Mindst seks af EU’s medlemsstater ønsker ikke at give sin tilslutning til pagten.

Det beklager jeg stærkt. Jeg forstår ikke afvisningen af FNs migrationspagt, for dokumentet er ikke retsligt bindende, og der er ingen som bliver påtvunget noget.

Hvordan kan kommissæren sætte sin lid til at en aftale, som ikke er bindende, kan have de virkninger han skitserer? Hvilke magtmidler kan tages i brug for at sikre noget sådant? Regnestykket går ganske enkelt ikke op.

Avramopoulos berører ikke sådanne indvendinger, men overøser omgivelserne med ubegrundede påstande i stedet:

Hvis ikke EU taler med én stemme ved godkendelsen af migrationspagten i Marrakesh, vil vi skuffe vore afrikanske partnere og gøre dem modløse. Samtidig vil det gøre EU svagere og mere sårbart, hvis vi er splittet i migrationsspørgsmålet.

Kommissæren fabler om en harmonisering, som var utopisk allerede i udgangspunktet, og som er helt uden realisme nu, begivenhedernes gang taget i betragtning:

Det handler om ens optagelseskriterier i alle EU-landene, harmoniserede procedurer for behandling af asylansøgninger, foruden sammenlignelige betingelser ved modtagelsen, som indkvartering og sociale ydelser, samt en solidarisk udjævning i fordelingen af flygtninge.

EU-kommissæren vil fremtrylle en solidaritet på et felt, hvor den ganske enkelt ikke kan opstå, fordi det for mange af medlemsstaternes vedkommende vil være ensbetydende med at påtage sig en byrde, som de ikke har nogen skyld i.

Hvordan skal for eksempel Tyskland kunne forlange solidaritet i fordelingen af migranter, når landet ikke selv viser nogen større solidaritet i en finansiel krise, som har ramt de europæiske lande særdeles ujævnt?

Avramopoulos vi gerne have en fælles asylpolitik i unionen på plads før EU-valgene i maj. Efter den tid vil det blive politisk vanskeligere. Men det er allerede mere end vanskeligt nok for ham. De chancer han har for at lykkes med sit forehavende, er forsvindende små.

 

Støt Document

Vi sætter stor pris på om du kan give et månedligt beløb. Du kan nu ganske enkelt sætte et fast træk med bankkort op:

[simpay id=”280380″]

For andre bidragsmåder, se vor Støtt Oss-side.

ANNONSE