Nyt

24 medlemmer av en kriminell nigeriansk gruppe ved navn Black Axe ble høsten 2017 arrestert i Palermo. Stillbilde: Vice News / YouTube.

Migrationstrykket fra regionen syd for Sahara forventes at blive formidabelt.24 medlemmer af en kriminel nigeriansk gruppe ved navn Black Axe blev efteråret 2017 arresteret i Palermo. Stillbillede: Vice News / YouTube. Migrationen fra Afrika til Europa har givet ophav til en række afrikanske diasporaer i Italien, og den største af disse fra syd for Sahara kommer fra Nigeria – efterfulgt af store grupper fra Senegal, Ghana, Elfenbenskysten, Gambia, Mali, Kamerun, Guinea og Burkina Faso.

Noget over 100.000 personer fra Nigeria er registreret bosat i Italien, og et ukendt antal nigerianere bor ulovligt i landet.

Mange af personerne, der er tale om, vil naturligvis være hyggelige og lovlydige borgere, men det er ikke til at komme udenom, at nigerianeres kriminalitet har gjort sig smertelig meget bemærket i støvlelandet – både hvad angår volds-, narkotika- og seksualforbrydelser. Og når italienere omgås nigerianere, er det som oftest når de møder tiggere udenfor barer, restauranter eller supermarkeder. Det kan vanskelig være anderledes, når de eneste job ufaglærte afrikanere reelt har chancen for, er sort og underbetalt landbrugsarbejde af den manuelle, fysiske slags.

Med tiden har der også aftegnet sig et stadig klarere billede af at nigerianere udfordrer italienere på noget som hidtil har været de sidstnævntes specialitet, nemlig den organiserede kriminalitet. Almenheden fik et kraftigt varsel om dette i september, da omkring tredive nigerianske pushere gennembankede to politifolk i Alimonda-parken i Torino.

ANNONSE

Fabrizio Lotito er overinspektør ved politiet i Torino, en af de vigtige industribyer i Norditalien, hvor man også finder en af de største nigerianske diasporaer i landet. I rapporter til den italienske anklagemyndighed og overfor flere parlamentariske kommissioner advarer Lotito nu om at den nigerianske mafia er i færd med at opbygge det femte store forbrydersyndikat i Italien – efter mafiaen på Sicilien, camorraen i og rundt om Napoli, ‘ndranghetaen i Calabria og Sacra Corona Unita i Puglia. Truslen må ikke undervurderes, siger han.
Den nigerianske mafia er allerede i færd med at etablere territoriel kontrol over flere områder centralt i Torino, siger overinspektøren til Corriere della Sera. Virksomheden omfatter blandt andet heroin- og kokaintrafik, prostitution og organiseret tiggeri, og fænomenet spreder sig ifølge Lotito ikke bare landet rundt, men også rundt i Europa.

De nigerianske mafiaceller, som er strengt hierarkisk ordnede og opererer med usædvanligt brutale indvielsesritualer, går under betegnelsen cults. Deres rødder kan spores tilbage til nogle nigerianske universitetsmiljøer i 1960´erne.

Black Axe, Maphite, Supreme Eiye Confraternity og Ayee er navnene på «cults» som nu i flere år har gjort sig gældende på kriminalitetens område. Hvis man trækker en linje mellem dem på papiret, fremtræder et billede, som er pinligt for den misforståede politiske korrekthed: Vil det, at diskutere den nigerianske mafia, give argumenter til vore egne racister?

De italienske mafiagrupperinger har for længst udvidet virksomheden langt udenfor deres oprindelige områder, men stederne, hvor det hele begyndte, er fremdeles kommandocentraler, som tilfældet er for eksempelvis San Luca i Calabria. Det samme gælder den nigerianske mafia: Beslutninger fattes i Benin City i den nigerianske delstat Edo.
Overinspektør Lotito klager sin nød over at den nigerianske mafia «mest bliver opfattet som et lov- og ordensproblem». Det er en fejlvurdering, for de nye mafiaer er næsten altomfattende: Antallet af medlemmer estimeres til et tusind i Italien (af ca. 93.000 nigerianske migranter), som er til stede i mindst tyve byer (først og fremmest Torino og Bologna) og i ti regioner. På verdensbasis er antallet af medlemmer tredive tusind fordelt på fyrre stater.

Er Danmark blevet en af disse stater?

Samtaler, som italiensk politi har aflyttet mellem italienske mafiamedlemmer i fængslet, viser at den nigerianske mafia har lært både at samarbejde med andre mafiaer og at respektere deres territorier. Black Axe har for eksempel samarbejdet med den sicilianske mafia om opbevaring af narkotika. Og strategien giver resultater: En nigeriansk «don», en lokal mafiaboss, tjener mere end ti tusind euro om måneden.

Den italienske journalist Giovanni Falconieri hævder at de nigerianske forbrydere er usædvanligt hårdkogte, fordi de har været gennem meget vold og lidelse på rejsen til Italien. Dermed har de lavere tærskel for at tage menneskeliv end de traditionelle mafiaer. I vore dage myrder disse sidstnævnte langt mindre end før, ganske enkelt fordi det ofte har vist sig at virke mod sin hensigt: Samfundet ser sig nemlig nødsaget til at træffe modforholdsregler. Mord er derfor blevet en sidste udvej.

Stefano Sala, som er dommer i Torino, har skrevet et dokument på næsten 700 sider hvor han motiverer straffene mod 21 medlemmer af Eiye og Maphite. Han tænder en advarselslampe: «De kriminelle nigerianske organisationers arbejdsmåder er kommet til Italien, sammen med den massive migrationsstrøm vi har set i disse år» […] «så snart migranter kommer i land, rekrutteres de til at blive kurerer som svælger og sælger kokain».
Den nigerianske mafia kontrollerer også et stykke af kysten lige nord for Napoli, hvor det urbane forfald har nået uhyrlige dimensioner.

Tilstede er den også ved Borgo Mezzanone udenfor byen Foggia i Puglia, hvor en nedlagt flyveplads ikke langt fra et asylcenter er blevet hovedgaden i en slumby af skure. I en næsten utrolig reportage i Frankfurter Allgemeine den 26. juli 2018 («Auch das ist Europa») blev det beskrevet hvordan denne slum, som delvist bebos af afrikanere som jobber på de omkringliggende gårde, rummer både restauranter, moskéer og et bordel – alt sammen underlagt mafiaens strenge kontrol.

Foto: Google Maps.

Gør migrationen at nigerianerne er blevet lidt mere som italienerne, eller at Italien bliver lidt mere som Nigeria?

De nigerianske kvinder er måske de største ofre for uvæsenet, udsat for menneskehandel som de ofte er. Nigerianske prostituerede dominerer nu sexmarkedet landet rundt.
Men også værtssamfundet betaler en høj pris.

Der hersker altså ingen som helst tvivl om, at massiv nigeriansk udvandring fører brutal nigeriansk mafia med sig overalt, hvor der opstår nigerianske diasporaer.

Nigeria er det folkerigeste land i Afrika, og er et af landene syd for Sahara hvor migrationen til Europa kun så småt er i gang. Denne region har den største befolkningstilvækst i verden.

Disse oplysninger alene burde være mere end nok til at alle tænkende mennesker forstår, at migrationsbølgen fra Afrika syd for Sahara bør standses fuldstændigt, om nødvendigt med militære midler. Men som Machiavelli bemærkede, bliver problemerne først erkendt, når de ikke længere kan løses.

Forhåndsvisning af YouTube-video The Mafia And A Nigerian Gang Are Targeting Refugees In Sicily (HBO)

The Mafia And A Nigerian Gang Are Targeting Refugees In Sicily (HBO)

ANNONSE