Kommentar

Tegning: Niels Thomsen

Mikael Jonsson fra Medborgerlig Samling er ikke ligefrem en højreorienteret hardliner, men selv liberalborgerlige kan bruge en kugleramme. Socialdemokraterne kan desværre også. Der bliver flere og flere kulturfremmede indvandrere/ efterkommere, og med tiden vil flere af dem bruge deres stemmeret. De stemmer for 70-80 procents vedkommende på Socialdemokraterne, og gør det på sigt umuligt at få noget der bare ligner et borgerligt flertal.

En demografisk analyse af det svenske valg set hos Jonssons bildbank och tankar – En liten analys av Valet 2018.

“Ur Polisens rapport “Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för
polisen” (2017) tog jag tjugo av landets Särskilt Utsatta Områden (SUO) och utifrån dessa och med bästa förmåga leta upp resultaten i respektive valdistrikt, ofta fler än ett distrikt vilket gjorde att 20 områden blev representerade utav 49 skärmdumpar.

Detta gjorde jag på min fritid på måndag kväll efter valet, utifrån den tid och energi jag orkade lägga på det. Inget vetenskapligt arbete, men en fingervisning om både nutiden och framtiden samtidigt som detta fenomen inte är något nytt, tvärtom känt sedan många val tillbaka.

… Blickar man in i framtiden så är två realistiska frågor hur många fler invånare dessa områden kommer ha vid valet 2022, och hur många fler ‘Särskilt Utsatta Områden’ det kommer finnas. Efter 2022 så kommer det sedermera ett val 2026… Hur ser utveckling ut inte bara i dessa områden utan hela Sverige?


(20 ghettoer, repræsenteret af 49 afstemningssteder jf. Mikael Jonsson, Medborgerlig Samling)

ANNONSE