Kommentar

En bevægelse, der benægter at religion, frihed og skabertrang kan harmonere, gør sine trosfæller til passive og dumme individer.

Europa er den rigeste del af verden – på alle områder. For her lever frie, innovative og kritiske mennesker, der tør sætte spørgsmålstegn ved det bestående. Tillige er de præget af en kultur, der fremmer dialog og tolerance.

Kun på den måde opstår velstand og fremskridt. 

Det samme kan man desværre ikke sige om islam, der står for præcis det modsatte. For med dens regler og forskrifter, der ikke har ændret sig i 1.400 år, er det jo også umuligt for den at skabe fremskridt. Derfor er der stor fattigdom i de fleste af de lande, der bekender sig til Islam, bortset fra dem med store olieforekomster.

Hvad har den muslimske verden i nyere tid bibragt menneskeheden, når vi taler om vigtige videnskabelige opdagelser eller en højteknologisk industri? Eller et uddannelsesniveau, der globalt ligger i toppen? Eller et humanistisk udsyn, der kan danne grobund andre steder i verden?

ANNONSE

Ingen af delene. Islam har kun bragt fattigdom, vold, stagnation – og mental dumhed. 

Mens vesteuropæiske villa- og andre boligkvarterer om dagen er næsten mennesketomme, fordi folk er på arbejde eller i skole, myldrer det i den muslimske verden med folk (læs: mænd), der hænger ud på gaderne. For hvad skal de ellers foretage sig? De er nemlig arbejdsløse grundet et samfund, der sætter det religiøse over det verdslige. Det betyder ingen fremgang – kun stagnation. Så i disse lande er man tillige nødt til at importere næsten alt, hvad der behøves: Biler, traktorer, flyvemaskiner, skibe, våben, procesmaskiner, it-anlæg, avancerede fabriksanlæg eller lufthavnssystemer og andre infrastrukturer osv. For ikke at tale om menneskelige eksperter som ingeniører, teknikere, læger, arkitekter osv.

Når det religiøse nærmest er en besættelse, dræbes den kritiske, logiske og kreative tankegang. 

Selv i de rige Golfstater har man heller ikke her formået at kigge fremad og skabe en eller anden produktion til afløsning af den olie, som i nær fremtid vil slippe op – bortset fra lidt turisme, som paradoksalt nu er ved at forsvinde – grundet deres religiøse holdninger. Til gengæld opkøber de massivt aktier i globale industrier i andre verdensdele. 

Naturligvis er der masser af veluddannede muslimer. Men selv en høj uddannelse og måske en international stilling får dem ikke til at fravige deres tro, som eksempelvis dikterer, at en kvindelig muslim kun må gifte sig med en muslimsk mand. Alene er den grund er det svært at skabe fornyelse og frihed inden for Islam.

Men kristendommen blev moderniseret 

At religion ikke behøver bremse fremskridt, lærte vi kristne allerede fra det 14-århundrede, hvor ”Renæssancen”, og senere ”Reformationen” gjorde op med ældgamle klerikale dogmer. Og efter disse fredelige epoker gjorde ”Oplysningstiden” sit indtog, som senere for alvor dannede grobund for frihedstankerne rundt i Europa. 

Når det enkelte menneske har frihed til at tænke og handle, opstår trangen til selvstændigt at skabe noget. 

Derfor har vi i dag velstand i Europa, uagtet, at mange her har bibeholdt deres kristne tro. En tro, som sagtens kan harmonere med frihed og innovation. 

Men den holdning vil desværre aldrig vinde indpas hos de mennesker, der frivilligt eller tvunget lever under Islam.

For trods deres moderne, vestlige hjælpemidler er mentaliteten ikke nutidig – og slet ikke fremtidig. Næ, den er ældgammel. 

Lige så gammel som Koranen. 

Så længe den bog stadig er en ”bestseller” vil hovedparten af muslimerne vedblive med at leve et tomt og monotont liv baseret på maleriske overleveringer, og ikke på fakta, kritik og sund fornuft. 

Derfor forbliver de dumme.

 

ANNONSE