Kopierede/fra hoften

Nu vil jeg til at følge med

Derfor har jeg besluttet at købe Berlingske hver dag, så jeg kan berette om de seneste åbenbaringer.

Læs mere her.

Jeg vil kalde serien

Nyt fra Pilestræde.

“Begge køn anses generelt som ligeværdige i islamisk teologi”, meddeler dagens Berlingske i en faktaboks.. Der er altså tale om et faktum, som er fremdraget af Brian Arlly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Så bliver det ikke finere.

Der findes dog nogle retninger, der hælder til en meget patriarkalsk kultur, men det gælder bestemt ikke alle, oplyser lektoren.

Jeg kan i den forbindelse tilføje, at hvis der findes retninger, som ikke er patriarkalske, så er de i hvert fald ikke islamiske.

I Koranen (Sura 4, vers 34) meddeler Allah nemlig, at “mænd står over kvinder”, og hvis kvinder viser sig genstridige, skal de formanes, lades alene i sengen og slås.

Altså ingen sex, men tæsk.

Derimod står der ingen steder, at kvinder har ret til at slå igen.

Man skal huske, at det er Guds egne ord, som det ikke tilkommer nogen at drage i tvivl.

Det ville givetvis højne det berlingske niveau, hvis redaktionen anskaffede en Koran. Men så bliver det hele nok for indviklet til, at journalister og læsere kan følge med.

ANNONSE