Nyt

Billedet: Migranter på veg til Vest-Europa gennem Ungarn / Foto: Wikimedia Commons

 

I forbindelse med konferencen State of the Union, som fandt sted ved European University Institute i Firenze 10.–12. maj, har YouGov gennemført en spørgeskemaundersøgelse i elleve EU-lande, for at finde ud af hvad folk synes er det vigtigste for unionen.

Undersøgelsen er gennemført i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Grækenland, og for ni af de elleve lande viser det sig at indvandring er det spørgsmål, respondenterne er mest optaget af:

Det er kun i Spanien og Polen at indvandringsspørgsmålet ikke anses som det vigtigste, men «kun» næst vigtigst.

I de elleve lande, set under et, anses terrorismen som det næst vigtigste spørgsmål for EU:

Det kan synes paradoksalt, at Polen og Italien vurderer terrortruslen så vidt forskelligt. Polen har ikke haft nogen form for islamisk terror, heller ikke alverdens udsigter til at få det med dagens demografi, men anser alligevel sagen som vigtigst. Italien har heller ikke haft nævneværdig islamisk terror, men det er måske lidt tilfældigt med tanke på, at jihad-celler opdages med jævne mellemrum.

ANNONSE

Måske er det fordi italienerne har erfaring med at komme sig over terror at de ser køligere på sagen, mens det for polakkernes vedkommende muligvis er truslerne om at Bruxelles skulle finde på at ophæve en paradisisk tilstand hvad islamterror angår, som giver sagen højeste prioritet.

Ikke i nogen af landene er det økonomien som jævnt hen giver størst grund til bekymring:

Derimod vækker arbejdsløsheden bekymring i Sydeuropa:

I Spanien, som har en arbejdsledighed på 17 %, bliver dette spørgsmål sågar regnet for det vigtigste.

Rækkefølgen indvandring–terror–økonomi har en vis indbygget logik, al den stund indvandringen er den enkeltfaktor, som forandrer Europa mest, og dermed også får konsekvenser for nær sagt alle andre områder.

 

ANNONSE