Kopierede/fra hoften

Billede: Mosquée de Paris / Foto: Wikipedia Commons

En ny omfattende undersøgelse viser at islamismen vokser voldsomt hos Frankrigs unge muslimer. Kløften mellem muslimer og ikke-muslimer bliver større.

Danske Weekendavisen omtaler en meget interessant fransk forskningsundersøgelse; en undersøgelse som burde have fået bred omtale i hele Europa. Den giver et skræmmende billede af islamismens tag i den yngre generation af muslimer i Frankrig. Undersøgelsen stammer fra Sorbonne-universitetet og det anerkendte forskningsinstitut CNRS. En af forskerne som står bag undersøgelsen, sociologen og forskningschefen Olivier Galland, udtaler – citat;

«Man kan ikke lade være med at undersøge virkeligheden, kun fordi man er bange for at stigmatisere nogen

Forskerne har sendt et omfattende spørgeskema til omkring 7 000 elever på videregående skoler i socialt belastede områder i større byer i Frankrig, blandt andet Paris og Marseille. Spørgeskemaet blev så fulgt op med kvalitative interviews, både individuelt og i grupper. Samtidig blev der lavet en mere repræsentativ undersøgelse blandt 15-17 årige i befolkningen som helhed, som resultaterne af undersøgelserne kunne holdes op imod.

Og resultaterne er ildevarslende, for de af os som fortsat ønsker at leve i et liberalt og sekulært samfund. «Mens resten af samfundet bevæger sig i modsat retning med mere sekularisering og kulturel liberalisme, viser vor undersøgelse helt entydig at de unge muslimer bliver islamiseret. Deres værdier og overbevisninger står i stærk kontrast til Republikkens», fortæller Galland til Weekendavisen. Og resultaterne taler for sig selv;

ANNONSE

81 procent af de unge muslimer mener at religionen forklarer jordens oprindelse bedre end videnskaben – mod kun seks procent af de kristne. Over 60 pct. opfatter homofili som aldeles unormalt og forkastelig.

Når det gælder respekt for ytringsfrihed og religion, bliver det endda endnu værre. 80 procent af de muslimer, som deltog i undersøgelsen mener man ikke må gøre nar af religion, et flertal fordømmer ikke massakren på de ansatte i satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Hele 20 procent mener det er acceptabelt at gribe til våben for at forsvare sin religion – og 70 procent i denne gruppe fordømmer ikke angrebet på Charlie Hebdo. Deres identitet er så stærkt knyttet an til det religiøse, at de opfatter ethvert angreb på religionen som et angreb på sig selv.

Baggrunden for denne store undersøgelse var et ønske om at granske et problem som længe har vært skubbet ind under et «tæppe af tabuer». I Frankrig, som i Norge, har man konsekvent forsøgt at forklare fundamentalismen alene som et resultat af kolonialismens ydmygelser (dette står naturlig nok stærkere i en tidligere kolonimagt som Frankrig) og socioøkonomiske problemer, og ikke et problem som udspringer af religionen.

I følge Olivier Galland virker det som om det netop er religionen, som er den afgørende faktor bag islamiseringen af de unge, eftersom andelen af fundamentalister faktisk stiger med familiens indtægtsniveau. De unge muslimers islamisering er ikke en protest mod storsamfundet, men et brud med dette.

I Norge har vi ingen sådanne undersøgelser at henvise til, men mange tegn på en tilsvarende udvikling. Årligt arrangeres der flere muslimske ungdomskonferencer, med særdeles tvivlsomme indledere set i forhold til grundlæggende norske værdier. Document har omtalt enkelte af disse konferenser tidligere. Flere af indlederne har til og med stået på lister over hadprædikanter, som er uønsket i en del vestlige lande. Alligevel fortsætter politikerne med at finde svar på udfordringerne kun i det sociologiske spor. Senest i dag har lederen af Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen, og en af partiets stortingsrepræsentanter og integrationsansvarlige Siri Gåsemyr Staalesen, et indlæg i Aftenposten med den træffende tittel; «Årsagen til at mange havner udenfor fællesskabet, er at fællesskabet ikke har været inkluderende nok».

Vi kan bare sige; se til Frankrig og lær – før det er for sent!

 

ANNONSE