Nyt

Danmark vil bygge et halvandet meter højt gærde mod Tyskland for at hindre vildsvin i at komme ind i landet. Afrikansk svinepest truer en svineeksport på 11 milliarder om året.

Afrikansk svinepest findes i Rusland og Østeuropa og er nu trængt frem til Polens vestligste regioner.

»I det nordlige Polen er svinepesten den seneste uge rykket yderligere 30-40 kilometer mod vest. Det seneste tilfælde er kun 10 km. fra den vestligste af de polske regioner. Vi er meget tæt på at være i en situation, hvor vi må klassificere hele Polen som såkaldt sort zone,« fortæller Erik Larsen, formand i Landbrug & Fødevarer (L&F), Svineproduktion.

Hvis svinepest spreder sig til Polens vestligste regioner bliver Tyskland automatisk opgraderet til fareområde. Derfor vil Danmark være på vagt.

Tyskland er Europas største eksportør af svin og svineprodukter og har 1,1-1,5 million vildsvin. Hvis smitten først trænger ind i Tyskland vil den være vanskelig at stoppe. Omkostningerne for landbruget kan blive enorm.

»Lige før jul var den tyske veterinærdirektør i Kina. Meldingen derude var, at Kina vil lukke for import fra hele Tyskland, hvis der bliver fundet blot et enkelt smittet vildsvin i Tyskland. Hvis det sker, vil det nok give noget af et brag i det europæiske kødmarked,« vurderer Asger Krogsgaard, formand for Danske Slagterier og næstformand for Danish Crown.

EU er mod grænser og hegn, i princippet. Selv der, hvor det handler om sundhed er EU skeptisk. Derfor bygger Danmark et kun halvandet meter højt hegn.

Men Dansk Folkeparti synes man bør bygge det to meter højere.

DF øjner chance for at bygge svinehegn om til grænsehegn

– Det er lidt paradoksalt, at man godt må sætte et hegn op for at hindre svin i at komme ind i Danmark. Men man må ikke sætte et hegn op for at beskytte mod grænseoverløbere, asylansøgere og lykkeriddere, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

ANNONSE

– Det er åbenbart vigtigere at beskytte svineeksporten end at beskytte Danmark mod at blive overrendt af udlændinge.

Men virkeligheden er endnu mere kompleks. Det er nemlig ikke bare vildsvin som udgør en trussel, men også mennesker.

Den største risikofaktor for overførsel af afrikansk svinepest til Danmark er mennesket (bl.a. litauiske, lettiske, estiske og polske svinetransportkøretøjer), hvor chauffører medbringer madpakker fra disse lande og evt. smider madaffald på de ejendomme, hvor de danske svin afhentes til slagtning – eller i naturen. Dermed er tiltag mod denne overførsel via mennesker et af de største indsatspunkter for forebyggelse af indtrængen af afrikansk svinepest, ifølge Friedrich-Loeffler-Institut, FLI , Forskningsinstitut for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme i Tyskland.

Dansk Folkeparti kan således få ret, men på en lidt anden måde: Man må lukke grænserne for at få bugt med epidemier. Skulle det ske, vil det kunne føre til en genindføring af grænsekontrol som vil være stik imod EU’s politik.

Politisk beslutning om grænsehegn er uforståelig

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE