Nyt

Expressen og Brottscentralen efterforsker 32 gruppevoldtægtssager i Sverige. Undersøgelserne viser, at 40 ud af 43 dømte gerningsmænd er født i udlandet eller har to udenlandske forældre.

Kriminaljournalist Catarina Lundbäck siger, at tallene taler deres tydelige sprog, men at de ikke besvarer hvorfor det ser ud som det gør. Det er længe siden Sverige sidst har publiceret en offentlig undersøgelse over voldtægtsforbrydere. Nyheder Idag skriver at sidste gang man foretog forskning omkring indvandrernes kriminalitet var i 2005 under ledelse af blandt andet Stina Holmberg. Hun siger, at det rækker med de undersøgelser som allerede findes:

– Jeg forstår absolut argumentet om, at man burde genoptage studierne og det er ikke umuligt at det ender sådan. Selv synes jeg at det rækker med de studier, som allerede findes. Det vigtigste er at man igangsætter et integrationsarbejde for at få de unge drenge, som ankommer til landet, lært, hvordan det svenske samfund ser ud og fungerer.

Nyheder Idag siger at Holmberg relativiserer gerningsmændene:

– Voldtægt er klart hyppigere blandt unge indvandrerdrenge, men det er en forsvindende lille del af dem, som begår den her type forbrydelse. De 43 som dømtes skal ses i forhold til de 163.000 personer som søgte asyl i Sverige i rekordåret 2015.

ANNONSE

Kriminaljournalist Lundbäck henviser til professor Niklas Långström, som mener, det er manglende integration og dårlige forbilleder som fører til gruppevoldtægter:

Tallene taler sit tydlige sprog om hvordan det ser ud, men de besvarer ikke spørgsmålet, hvorfor det ser ud som det gør. I artiklen forklarer professor Niklas Långström på en god måde at det i grund og bund handler om sociale risikofaktorer. Det kan handle om manglende integration eller dårlige eller manglende forbilleder. Han mener, at den som voldtager, kan sammenlignes med den, som begår andre typer af forbrydelser, som røveri og mishandling. Men det er som sagt en forklaring – ikke en årsag. At udsætte et menneske for gruppevoldtægt er blandt det mest afskyelige man kan gøre og der findes intet som kan formindske gerningsmandens ansvar.

Lundbäck mener at der behøves ny forskning på området. Den sidste undersøgelse er fra 2005, siger hun.

Expressens rapport finder du her.

 • De dømte gerningsmænd var i gennemsnit 21 år gamle. 13 var ikke fyldt 18 på tidspunktet for voldtægten.
  • 14 af 43, eller 32 procent, havde tidligere domme for forbrydelser i Sverige på tidspunktet for voldtægten.
  • 32 af de 43 dømte er født i udlandet. 10 er født i Sverige med en eller begge forældre født i udlandet. 1 er født i Sverige med begge forældre også født i Sverige.

STRAFFEN:

 • 29 af mændene idømtes fængselsstraf og fik i gennemsnit tre år. Nogle af dommene indbefatter dog også yderligere forhold udover gruppevoldtægten.
  • Ti blev idømt ungdomsfængsel.
  • To fik en betinget dom og samfundstjeneste.
  • To blev henvist til sociale foranstaltninger for unge.
  • 15 gerningsmænd, samtlige født udenlands, uden svensk statsborgerskab og uden større tilknytning til Sverige, dømtes til udvisning. To af dem fik 15 års udvisning og de øvrige ti år.

Expressen  Nyheter Idag

 

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE

Mest læst