Nyt

 

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz véd at udnytte modsætningerne mellem demokratier og islam til at iscenesætte sig selv: Han betaler de bøder, som tildeles kvinder, der bryder niqab-forbud i lande som f. eks. Frankrig.

Fransk-algerisk rigmand vil betale danske burkabøder
Nu har han rettet blikket mod Danmark, som er ved at vedtage et lignende maskeringsforbud. Tilfældet Nekkaz burde fortælle politikere og medier at konflikten byder på rige muligheder for dem, som vil udnytte det frie samfund til at undergrave det.

”Jeg vil gøre alt for at neutralisere den danske lov. Det betyder, at jeg vil betale samtlige bøder, der måtte blive idømt i Danmark. I andre lande som Frankrig og Belgien er det lykkedes mig at neutralisere loven, så den ikke længere håndhæves. I Belgien er man holdt op med at give bøder,” siger Rachid Nekkaz.

ANNONSE

Som den teatralske mand han er, varsler Nekkaz, at han fredag kl 15.00 vil holde et møde foran Christiansborg.

Det Nekkaz har gang i er et forsøg på afpresning.

”Jeg vil fortælle det danske Folketing, at det er nytteløst at indføre et forbud, for kvinderne vil alligevel ikke komme til at betale bøderne,” siger Rachid Nekkaz.

Naser Khader (C) er provokeret.

”Det kan vi ikke acceptere, ligesom vi heller ikke kan acceptere, at nogen betaler fartbøder for personer, der kører for stærkt. Han underminerer dansk lovgivning, og det skal vi forhindre,” siger Naser Khader.

”Vi har allerede drøftet, hvordan man kan forhindre, at en rig islamist betaler bøderne for kvinderne. Præcist hvordan det skal gøres, skal vi have juristerne til at se på. I yderste konsekvens kan vi ændre strafferammen fra bøde til fængselsstraf,” siger Naser Khader.

Folketinget bør tage ved lære: Et niqabforbud udfordrer umma´en. Har Folketinget tænkt over næste træk? De har været mere optaget af at forhindre at loven opfattes diskriminerende overfor muslimer. Det hjælper ikke. Det gør den alligevel.

Nekkaz optrapper konflikten. Han viser, hvordan man kan neutralisere demokratiske vedtagelser ved hjælp af lovlige midler. Hvad vil Folketinget gøre ved det?

Også Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, er villig til at skærpe loven, hvis den bliver omgået.

”Det kommer ikke som en overraskelse, at han vil betale bøderne i Danmark, som han har gjort i andre lande. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi for eksempel skrive ind i loven, at bøderne skal betales individuelt. Derudover kan pengegaver beskattes, og endelig kan vi skærpe straffen til fængsel. Det er der ikke flertal for nu, men andre partier kan måske flytte sig i den retning, hvis det viser sig, at vi har et problem,” siger Martin Henriksen.

Men Nekkaz skal mødes på den offentlige scene. Han spiller for galleriet. Onsdag rejser han til Teheran for at betale kaution for en af de kvinder, der er fængslet for at have smidt hijaben. Det er smart tænkt. Han får stor opmærksomhed som en, der slås for frihed for både tildækkede og ikke-tildækkede.

Politikerne vil gerne klynge sig til lovene. Det strengt juridiske, men det her er noget meget mere. Det er en politisk kamp mod en modstander, som har lært sig alle fiduserne i bogen. Vore politikere må snart lære sig nogle nye tricks også, ellers taber de.

ANNONSE