Kunstbilde

Dagny Bjørnson Langen (1876-1974)
Sølvgelatinkopi, Nasjonalbiblioteket.

Til høyre for Bjørnstjerne Bjørnson sitter den norskfødte danske maler Peder Severin Krøyer (1851-1909), med et eksemplar av den danske avis Politiken (grunnlagt 1884). Vi vet at Krøyer m.fl. sommeren 1901 var Bjørnsons gjester på Aulestad, og der gjorde Krøyer skisser til det portrett som ble fullført samme år, og nå henger i Nationaltheatret i Oslo.

Det er antatt at dette bildet, og flere eksponeringer fra samme anledning er tatt av Bjørnsons yngste datter Dagny, som fra 1895 var gift med Bjørnsons tyske forlegger Albert Langen (1869-1909). Ekteskapet ble oppløst i 1909, og i 1913 inngikk hun nytt ekteskap med den franske litterat og oversetter Georges Sautreu (1875–1952), som oversatte flere av Knut Hamsuns romaner, deriblant Sult (La Faim) til fransk.

ANNONSE