Kunstbilde

Caspar David Friedrich (1774-1840)
Olje på lerret, 33 x 46 cm, Staatliches Museum Schwerin

Tysk titel: Winterlandschaft

Man kan kanskje si det slik at Caspar David Friedrichs landskapsbilder kan forstås ikke bare som rett og slett avbildninger, men også som ytterst personlige fortolkninger med et utgangspunkt i det som er observert. I dette vinterlandskapet ser vi to trær, det nærmeste ser ut til å være dødt, mens det andre kanskje har igjen et par levende grener. Det har åpenbart vært en lund der, men de fleste av trærne er det bare stubber igjen av. Sentralt i bildet finner vi en stående skikkelse, som ser ut til å måtte støtte seg til en stav.

Omtrent samtidig musikk – annen sats (Allegretto) fra Ludwig van Beethovens 7. symfoni (1811). Vi hører Wiener Philharmoniker og Leonard Bernstein.

ANNONSE