Kunstbilde

Albert Edelfeldt (1854–1905)
Kull og vannfarger på papir, 54 x 41,2 cm, Ateneum, Helsinki
Finsk titel: Porilaisten marssi (Pori er Björneborgs finske navn).

Det finska kriget 1808-09 endte som kjent med at Sverige måtte avstå Finland til Russland, og Sveriges kung Gustav IV ble senere avsatt. Dette er bakgrunnen for Johan Ludvig Runebergs (1804-1877) diktsyklus Fänrik Ståls sägner (1848 og 1860). Det er her vi finner Björneborgarnas marsch: Melodien er av ukjent opprinnelse, en variant er benyttet av Carl Michael Bellman i Fredmans epistel nr. 51 – Mowitz blåste en koncert.

Söner av ett folk, som blött
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar,
Än har Finlands kraft ej dött,
Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött!
Bort, bort, vila, rast och fred!
En storm är lös, det ljungar eld och fältkanonens åska rullar;
Framåt, framåt led vid led!
På tappre män se tappre fäders andar ned.
Ädlaste mål
Oss lyser på vår bana;
Skarpt är vårt stål
Och blöda är vår vana.
Alla, alla käckt framåt!
Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt.
Lys högt, du segersälla fana,
Sliten av strider sen en grånad forntids dar,
Fram, fram, vårt ädla, härjade standar!
Än finns en flik med Finlands gamla färger kvar.

Aldrig skall vår fosterjord
Av våldets makt ur oförblödda bataljoners armar ryckas;
Aldrig ljuda skall det ord,
Att Finlands folk förrått sin fria bygd i nord.
Falla kan den tappre blott,
Ej rygga för en faras hot, ej svika, böjas och förtryckas.
Falla, sköna krigarlott,
Bliv vår, sen för en seger än vi kämpa fått!
Vapen i hand
Och käckt vår ovän nära!
Dö för vårt land
Är leva för vår ära.
Rastlöst fram från strid till strid,
Ty nu är stunden vår och nu är skördens tid!
Glesnare leder vittne bära
Härligt om mod och bragder, om vårt lands försvar.
Fram, fram, vårt ädla, trotsiga standar!
Omkring dig än din trogna finska vakt du har.

Her hører vi marsjen sunget med sin svenske originaltekst:

Björneborg-regimentet ble opprettet av kung Gustav II Adolf i 1626, og var det eneste finske regiment som hadde samme uniform som de svenske.

ANNONSE