Nyt

Det franske efterretningsvæsen har meldt, at de har en liste på 18.000 islamister, som de klassificerer som radikaliserede og potentielt voldelige. 4000 af de farligste, er under nøje overvågning.
Sidste år var listen på 15.000, så det betyder, at fransk politi har identificeret yderligere 3000 farlige jihadister på sin FSTRP-liste (terrorliste) i løbet af kun et år.
Der er fortsat undtagelsestilstand i Frankrig som følge af alle terrorangrebene fra jihadister. Fransk politi og efterretningsvæsen udkæmper uden tvivl en kamp i modvind. Der er vel ingen, som tror, at FSTRP-listen på noget tidspunkt vil blive kortere, med mindre franske myndigheder sætter meget drastiske tiltag ind. Og det tør de næppe. De husker tydeligt optøjerne fra 2005 som stod på i tre uger. Forstæderne med muslimsk befolkning er rene krudttønder, og myndighederne forsøger at lade være med at rokke båden.
Situationen er ikke meget bedre i Storbritannien, hvor politiet i maj i år sagde, at de havde 23.000 personer på listen over radikaliserede individer. 3000 personer bliver holdt under skærpet opsyn, men det er de facto det rene «tænk på et tal», eftersom det antal de holder øje med, reguleres af politiets egne utilstrækkelige ressourcer.

The Local   The Times

ANNONSE