Kunstbilde

Foto: Olav Bjørkum

14. oktober overleverte Statsbygg den nye kunsthøgskolen i Bergen til Universitetet i Bergen. Det formelle navnet på institusjonen er nå Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design. Dermed har Bergen fått nok et signalbygg, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. De vel 300 studentene har nok ikke fått mer arbeidsplass enn studiene krever, men fellesareal, materialvalg, konstruksjon og volum har kostet noen millioner ekstra i forhold til en mer tradisjonell løsning.

På nøkkelseremonien var det rikelig med celebriteter til stede. De kunstneriske innslagene var to performance. I en av dem gikk unge mennesker bokstavelig talt på veggene. De tok springfart og kastet seg flatt mot veggen, og falt tilbake på gulvet. Dette repeterte de flere ganger. Andre trykket seg bare hardt mot veggen, som i et håp om å slippe gjennom. Studentlivet er tøft.

Bildet viser et av de store myldrearealene med festforsamlingen til stede.

ANNONSE