Kommentar

Billedet: Fadime Sahindal, som døde efter æresvold. Piger brændes og mishandles fordi de har kærester, og unge beskriver deres hjem som fængsler. Samtidig mangler svenske myndigheder overblik over undertrykkelsen i de importerede æreskulturer som multikulturen er så inderlig stolte af. Nu har Göteborgs-Posten undersøgt sagen og fundet, at myndighederne har taget hånd om mindst 527 børn i Sverige. Mørketallet er der ingen, der kender. 

Der er gået femten år siden æresdrabet på Fadime Sahindal i Upsalla 21. januar 2003 (billedet). Alligevel opgiver organisationer, at uvæsenet spreder sig i de svenske forstæder, og der er stadig ingen med magt og myndighed, som aner, hvor mange børn og unge i Sverige, der undertrykkes gennem æreskultur. For at få et klarere billede, bestemte GP sig for at kortlægge problemet på egen hånd, og i slutningen af maj i år, offentliggjorde avisen sine resultater.

Den omfattende granskning viser, at mindst 527 børn er kommet i myndighedernes varetægt de seneste ti år. Omkring 300 af disse tilfælde alene i perioden 2014-2016. Problemet er, at myndighederne som regel kun griber ind i akutte tilfælde – i Sverige er indsatsen mod sådanne sager som oftest baseret på frivillighed. I 2014 anslog myndighederne imidlertid, at omkring 100.000 unge vokser op med æreskulturel undertrykkelse. Når man tager de seneste års masseindvandring i betragtning og den deraf følgende styrkelse af islam og muslimske ghettoområder i Sverige, kan man kun forestille sig, hvordan situationen er for pigerne nu.Her i Norge er NRKs svar på problemet at hylde æreskulturen gennem serier som «Skam» og «Faten tar valget». Det er så man river sig i håret af dumheden.

ANNONSE

«Der er forfærdelig mange tilfælde. Man kan simpelten ikke formulere det anderledes. Men det interessante spørgsmål er, hvor mange som ikke får hjælp. Vi ved, at mørketallet er stort» sier Juno Blom i det nationale kompetenceteam mod æresvold i Sverige. Alene den omstændighed, at der overhovedet findes en sådan instans i det tidligere så friBare at en slik instans finnes i det tidligere så oplyste og hyggelige Sverige, burde få de fleste til at gyse.

Ikke overraskende er ni ud af ti af de børn, som GP fandt, piger. Oftest har de selv søgt hjælp via skolen eller de sociale myndigheder. De fortæller om forældre, om brødre, som mishandler dem, når de bryder familiens æresregler og skader familiens rygte. Problemet er som oftest koblet til en hvis «frendens religion» og traditioner, som forældrene har taget med sig fra oprindelseslandet. (No shit?) Det mest almindelige er piger, som overvåges og nægtes at færdes uden for hjemmet uden for skoletid, som tvinges til at bære tørklæde og ærbart tøj, som risikerer at blive giftet væk mod sin vilje.

Næsten 80% av børnene er udsat for fysisk mishandling. Ofte handler det om slag med hænder og knytnæver, men også mishandling med bælter og ledninger forekommer. I flere tilfælde er børnene udsat for torturlignende mishandling ved at brænde dem med opvarmede køkkenredskaber og metalgenstande. Det seneste år er antallet af opkaldt til den nationale støttetelefonen for æresundertrykkelse steget kraftigt. Man ved ikke helt hvorfor (eller man vil ikke indrømme det), men man mærker, at en ny målgruppe er begyndt at søge hjælp: Asylsøgende piger og drenge. Juno Blom uddyber sin bekymring:

«Jeg tror det vigtigste er, at samfundet virkelig synliggør disse børn. Der findes desværre mange kulturrelativister, som forsøger at undskylde og usynliggøre undertrykkelsen af børn, fordi man er bange for at give «fremmedfjendtlige kræfter» gode kort på hånden. Jeg var selv sådan før i tiden, men man må ikke glemme, at man på den måde spiller alle kort i hænderne på fundamentalisterne i stedet. Jeg tror dette spørgsmål skal afpolitiseres og at vi begynder at sige, at alle børn skal have samme rettigheder.»

Held og lykke med det, Juno Blom, især efter, at de svenske myndigheder systematisk har bøjet af over for problemet i 15 år. Bare så ingen skulle være i tvivl om min holdning: Kulturer hvor vold mod småpiger gør mænd til ærefulde hædersmænd, er fuldstændig værdiløse – ja en direkte trussel mod menenskeheden. Og mænd som gør sådan noget mod deres egne døtre, burde «rulles i tjære og fjer» i al deres æreløshed, og gerne mentalundersøges bagefter.

Det samme gælder for øvrigt de gode multikulturelle fanatikere, som altid er villige til at ofre jomfruer til vulkanen for deres egen fikse ide. Hensigten helliger som bekendt midlet, bare man hader sin egen kultur nok. Islam har nu fået et så fast greb om demokratiet i Sverige, at udviklingen næppe kan vendes. Sådan går det, når fanatikere – trods alle advarsler – tror, at alle kulturer er helt lige, og alle mennesker vil det samme, og beslutter sig for at bevise det, uanset omkostningerne.

Som man måske kan forstå, er der ikke meget, der kan gøre mig lige så forbandet, som vold mod kvinder. I mellemtiden finder NRK – og DR – flere hijabpiger, de kan gøre til folkehelte for at vise, hvordan æreskultur og kvindehad er «helt frivillig». Nogen løber ondskabens ærinde, og det er ikke os, som til overflod har advaret mod religiøse macho-ukulturer.

Link:

http://www.gp.se/nyheter/hedersflickorna/gp-avslöjar-527-unga-offer-för-hedern-1.4310835

ANNONSE