Mellemspil

Tekst: Valdemar Rørdam (1872-1946)
Melodi: Carl Nielsen (1865-1931)

Danmark, i tusind Aar,
læng’er end saga naar,
vor Stammes Arv,
hærget og frugtbargjort,
Hjemstavn og Verdensport:
Lær os at raade stort
saa rig en Arv!

Danmark, imod dig slaar
atter en stormfuld Vaar
med Liv og Død.
Strid eller Arbejdsdag,
her kræves haarde Tag.
Løft os, vort gamle Flag,
i Liv og Død!

Danmark i tusind Aar,
Søhavn og Bondegaard
og fri Mænds Arv –
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand!
Staa skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv!

Fremført av Bo Holten og Musica Ficta.

ANNONSE