Hovederne på bloggen

“I en foruroligende klumme i Altinget afdækker Rune Engelbreth Larsen, der er medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, hvordan socialdemokraterne i København i en længere årrække er gået til valg på beskyttelse af biodiversitet, men reelt har modarbejdet fredningsintentionerne med Amager Fælled. De naturmæssige vigtigste arealer på Amager Fælled endte således tilfældigvis i byzonen i stedet for landzonen for 25 år siden. Stat og kommune svor, at man ville beskytte Fælledens byzone-arealer, men faktisk var man allerede i gang med at udvikle Ørestad-ideen. Byzone-arealet blev bebygget, tilbage ligger den gamle strandeng, hvor et lille Borgerrepræsentations flertal nu vil have de mange tusind etagemeter opført.”

Kathrine Lilleør mener, at man skal opgive kommunerne og lægge dem ind under regionerne. Der er alt for lidt mediemæssig fokus på lokale beslutninger og ditto forvaltning. Derfor kan lokalpolitikere nemmere slippe af sted med beslutninger og tiltag, som ellers ikke ville kunne gennemføres, ligesom dårlig forvaltning og dårlige politiske beslutninger ikke får samme negative konsekvenser for de ansvarlige, som hvis sagerne fik større mediemæssig bevågenhed. Læs Lilleørs indlæg her

 

 

https://kathrine.blogs.berlingske.dk/2017/09/10/nedlaeg-kommunerne/

ANNONSE