Nyt

Tegninger af tusindvis af hemmelige, svenske militære bygninger er overleveret til Kina, afslører Nyheter Idag.

Det er bygninger, der i mange tilfælde er ulovligt at afbillede eller fotografere. Straffen er bøde eller fængsel.

Da Fortifikationsverket ,som er ansvarlig for forsvarets bygninger og anlæg, skulle digitalisere over to millioner kvadratmeter militære bygninger, gav man opgaven til den billigste tilbudsgiver – som derefter videregav opgaven til en underleverandør i Kina.

Den 16 maj 2012 bjuder Fortifikationsverket in anbudsgivare att delta i en upphandling ”avseende tjänster för förädling av förvaltningsinformation”. I inbjudan till upphandlingen anger Fortifikationsverket att fastigheternas totala yta uppgår till ”2-2,5 miljoner kvm” bruttoarea. Arbetet med ritningarna går ut på att konvertera äldre ritningar till nyare, digitalt format.

Den lille firma «Åkej AB» i Skåne indgiver det billigste tilbud og vinder kontrakten i 2012.

Fortifikationsverket forsikrer, at «inga uppgifter som har att göra med försvarssekretess har lämnats ut».

Den tidligere regering er blevet informeret om digitaliseringen af tegningerne gennem Fortifikationsverkets årsrapport, skriver Fortifikationsverket til Nyheter Idag.

De sikkerhetstiltag, som Fortifikationsverket beskriver, bliver draget i tvivl af en kilde som Nyheter Idag har talt med. Kilden har indgående kendskab til det svenske forsvar, og er meget kritisk over for Fortifikationsverkets håndtering af udbudsprocessen. Kilden forklarer, at myndighedens ”försiktighetsåtgärder” i praksis er virkningsløse:

– Med hjälp av tjänster som Google Maps kan man med enkelhet hitta var i Sverige en fastighet finns. Har man ritningen känner man till både mått och form av en byggnad. Det där är enkelt att kartlägga, säger källan.

Kilden forklarer, at en tegning af en bygning i sig selv giver information om dens anvendelse.

– Kombinerat med att man kan räkna ut den geografiska placeringen blir det enkelt att räkna ut vad varje fastighet används till. Även olika kapaciteter för respektive fastighet framgår av en ritning.

Kilden mener at Fortifikationsverkets håndtering kan være strafbar og at skaden ikke lader sig reparere:

– Det är en irreparabel långsiktig skada. Främmande makt ska inte ha den här informationen på en sådan detaljnivå.

 

Nyheter Idag: Ritningar på tusentals svenska militärbyggnader har lämnats ut till Kina – Allt pekar på skyddsobjekt

Nyheter Idag: Ritningar på militära skyddsobjekt har lämnats ut till Kina: Fortifikationsverket bekräftar

ANNONSE