Nyt

Donald Trump støtter en plan, som skal begrænse den lovlige indvandring til USA. Kvalifikationer og forsørgelsesevne skal veje tungere end familiemæssig tilknytning.

Trump mødte pressen onsdag i Det Hvide Hus sammen med de to republikanske senatorer David Perdue fra Georgia og Tom Cotton fra Arkansas. Der bekendtgjorde præsidenten, at han støtter senatorernes lovforslag til at skabe det, han kalder et helt nyt indvandringssystem.

Omkring 1 million indvandrere får permanent opholdstilladelse i USA hvert år, men planen er at reducere tallet med ca. 50 procent.

Lovforslaget indebærer nye begrænsninger, som blandt andet gør, at engelskkundskaber, uddannelse og andre kvalifikationer skal tillægges vægt i vurderingen af, hvem der kan få opholdstilladelse i USA.

Familiemæssig tilknytning skal ikke længere have samme betydning som i dag, og det nye system skal favorisere dem, der kan forsørge sig selv og sin familie.

Trumps hovedargument er, at indvandrere udkonkurrerer amerikanerne i kampen om jobs og presser lønningerne ned.

De fleste økonomer bestrider dette og påpeger, at indvandring i de seneste ti år ikke ser ud til at have skadet lønudviklingen på længere sigt. Øget indvandring knyttes også til hurtigere økonomisk vækst, fordi arbejdsstyrken vokser.

ANNONSE