Nyt

Frankfurt er blevet den første tyske by, hvor tyskere er i mindretal. 51,2% af byens indbyggere har indvandrerbaggrund. Der er store forskelle mellem tyskerne og indvandrere : både i forhold til familiestrukturen, hvor tyskere har langt færre børn og flere husstande med kun én beboer, men også i forhold til økonomi og aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.

Andelen af fattige er dobbelt så høj blandt indvandrere. Og de har en meget lavere beskætigelsesfrekvens. Særligt indvandrerkvinder er mindre aktive i jobsammenhæng med 59% i arbejde mod de tyske kvinders 78%.

De kommende tyske byer, hvor tyskerne i nær fremtid forventes at komme i mindretal, er Augsburg og Stuttgart. Disse byer vil da slutte sig til rækken af andre europæiuske storbyer som: London, Amsterdam, Geneve og Bruxelles.

ANNONSE

Augsburg er en af Tysklands ældste byer.

 

Daily Mail   fr.de

ANNONSE