Kunstbilde

François Flameng (1856-1923)
Olje på lerret, 90 x 115 cm, Eremitagen, St. Petersburg.

Fransk titel: Baignade des dames de la cour au XVIIIe siècle.

Den tyske dikter Friedrich Schiller (1759-1805) skrev i 1800 et essay over temaet Naiv og sentimental diktning – men man skal være oppmerksom på at Schiller her bruker begrepene naiv og sentimental på en annen måte enn vi gjør i dagligtale. Den sentimentale skriver reflektert og bevisst, mens den naive skriver spontant, uten å tenke så mye på virkemidlene. Begrepene lar seg også overføre på de andre kunstarter – ikke minst bildekunst. Nyskapere og banebrytere – som Rembrandt og Shakespeare – er naive, mens de tilbakeskuende og fullførende – som Brahms og Karen Blixen er sentimentale – vel å merke i Schillers forstand.

Dagens bilde kan nok regnes som et eksempel på det sentimentale. Det refererer til l’ancien régime, som da bildet ble malt, lå temmelig nøyaktig hundre år tilbake i tid (revolusjonen startet som kjent i 1789). Det er lagt stor vekt på tidsriktige kostymer – men hvor “historisk korrekt” det er, er ikke så lett å si noe om. Fonteneskulpturen synes å være inspirert av både Giovanni da Bolognas Bortførelsen av sabinerinnene i Loggia dei Lanzi i Firenze, og Gian Lorenzo Berninis Pluto bortfører Proserpina i Villa Borghese i Roma.

François Flameng er spesielt erindret for sine realistiske – og ofte sjokkerende – bilder fra frontene under første verdenskrig. De er nå bevart i Musée de l’Armée.

ANNONSE