Mellemspil

Verket er skrevet for strykere, deriblant en kvartett av solister (to fioliner, bratsj og cello)

Moscovia kammerorkester spiller under ledelse av Eduard Grach.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

EU vil afvikle Europa

Læs også