Mellemspil

Verket er skrevet for strykere, deriblant en kvartett av solister (to fioliner, bratsj og cello)

Moscovia kammerorkester spiller under ledelse av Eduard Grach.

ANNONSE

Læs også

Læs også