Hovederne på bloggen

“Det er med andre ord slet ikke en blasfemiparagraf. For det handler ikke om krænkelse af Guds eller Allahs majestæt. Det er en religionsfølelsesparagraf.

Denne ændring indtrådte efter Grundlovens indførelse og det er en del af problemet.

For når det er den religiøse følelse, der ikke må krænkes, forsvinder enhver saglighed som sand mellem fingrene. Man kan nemlig argumentere imod krænkede følelser. Hvis man er krænket, er man krænket. Man kan hævde, at det ingen berettiget grund er til at blive krænket, men den krænkede følelse i sig selv er uimodtagelig for argumenter.”

Alternativet har trukket opbakningen til at fjerne straffelovens § 140 – bedre kendt under navnet “blasfemi-paragraffen”. Det er en grundlæggende udemokratisk og frihedsfjendsk bestemmelse, der aldrig burde have fundet vej til dansk lovgivning, og som der indtil for nylig så ud til at tegne sig et politisk flertal for endelig at gøre op med – til Alternativet så trak sig.

Katrine Winkel Holm udstiller Alternativets indholdstomme argument for alligevel ikke at ville fjerne krænkelses-bestemmelsen fra dansk lov og må igen konstaterer, at det ikke så meget er modvilje mod at krænke religiøse følelser, der driver Alternativet, men frygten for at fornærme muslimer. Nu kan vi takke “Alternativets tåbelighed” for , at vi opretholder et demokratisk misfoster i vores lovgivning, der risikerer at kvæle religionsfriheden, siger Katrine Winkel Holm, hvis indlæg kan læses her:

ANNONSE

 

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/katrineholm/ECE9475673/mens-vi-venter-paa-endnu-en-braendende-bibel/

ANNONSE