Kunstbilde


Helene Schjerfbeck (1862-1946)
Tempera og olje på lerret, 45,5 x 36 cm, Turun taidemuseo/Åbo konstmuseum, Turku/Åbo.

Finsk titel: Hiljaisuus

Vi ser her at Helene Schjerfbeck allerede i 1907 hadde beveget seg ganske langt fra den fransk-inspirerte impresjonisme vi finner i hennes tidligere arbeider, som Balskorna og Konvalescenten, begge nylig presentert her på Document. I 2003 skrev Boyd Tonkin i The Independent:

Imagine the life of Frida Kahlo yoked to the eye of Edvard Munch, and you’ll begin to get the measure of this oeuvre…

Åbo Konstmuseum har nylig avsluttet en større utstilling av Helene Schjerfbecks bilder.

Min første kontakt med denne enestående kunstneren var i Aschehougs leksikon Fokus (1959), det det sto en liten svart/hvitt-gjengivelse av ett av hennes selvportretter (1925), med den følgende bemerkning:

…strengt asketisk, besjelet kunst. som vitner om så vel åndelig som kunstnerisk storhet og ensomhet…

Jean SibeliusTuonelas svan op.22,no.3, (1895) fremført av Atlanta Symphony Orchestra under ledelse av Yoel Levi. Patrick McFarland er solist på engelsk horn.

ANNONSE