Kunstbilde

francesco_del_cossa_-_saint_lucy
Francesco del Cossa (1436-1487)
Tempera på poppeltre, 77,2 x 56 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

På National Gallery of Arts nettside finner vi en utmerket innføring i dette bildet

Den hellige Lucia skal ha blitt født i 283, og led, i følge tradisjonen, martyrdøden i 303 under keiser Diocletian. Hennes legende, nedtegnet lenge etter hennes bortgang, følger stort sett det samme mønster som andre kvinnelige martyrers rundt den samme tid, og det råder usikkerhet rundt de enkelte detaljer.

Hennes festdag er den 13. desember, og hennes attributter i bildekunsten er, foruten martyrpalmen, også et par øyne – hun skal ha fått sine egne øyne stukket ut i sitt martyrium. Hun er derfor blindes spesielle skytshelgen.

Lucia-markering er også vanlig i de nordiske land, spesielt i Sverige hvor den fikk en veritabel renessanse i 1927. Det bør nevnes at den svenske feiringen også har sterke innslag av før-kristne tradisjoner. Den tradisjonelle Lucia-sången er for øvrig av napolitansk opprinnelse, og refererer til bydelen Santa Lucia, ikke primært til helgeninnen.

ANNONSE

Men hvorom allting er – vi hører Teodoro Cottraus Santa Lucia med Enrico Caruso (1873-1921) i et over hundre år gammelt opptak (februar 1916).

ANNONSE

Læs også

Allegori (1500) -
Laokoon (1604-14) -
The White Horse (1819) -
Ukjent italiensk kunstner. -
Badende dame (c.1571) -
U-mage par (1495-96) -
Kildens nymfe (c.1537). -
The Frugal Meal (1847) -
Jesu fødsel (1406-10) -

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte

Læs også