Cover

Olje på lerret, 98 x 74,5cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Dette bildet ble tidligere tilskrevet Parmigianino ,men attribusjonen regnes nå som tvilsom. Det er antydet andre mulige opphavsmenn – men felles for dem alle var at de alle var sør-italienere – og alle sammen født til dels mange år etter 1600. så hverken datering eller opphavsperson er helt sikker, for å si det forsiktig. Men detaljer i bildet viser tydelig at den fremstilte er Santa Lucia.

Hun skal ha vært født i Syrakus på Sicilia omkring år 283, og led martyrdøden i 303 under keiser Diocletians kristenforfølgelser. I billedkunsten er hennes attributter ved siden av martyrpalmen også et par øyne, ettersom hun skal ha fått øynene stukket ut før hun til slutt ble drept med en dolk.

Hennes festdag, som også antas å være hennes fødselsdag, er den 13. desember. Hun er spesielt øynenes og de blindes skytshelgen, men også for sin fødeby Syrakus, mot epidemier, og for skribenter.

ANNONSE
ANNONSE