Nyt

Södertörns tingrett i Sverige har fastslået, at den svenske lov, der gør det strafbart at stikke af fra en ulykke, man har forvoldt strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen.  Den menneskerettighed der er tale om i dette konkrete tilfælde, er retten til ikke selv at medvirke til, at man bliver dømt for lovbrud. Derfor er det helt i orden, når man løber væk fra en bilulykke man selv har forårsaget!

Det är en mänsklig rättighet, enligt Europakonventionen, att inte behöva medverka till att man själv döms för brott. Därför går den svenska lagen om “smitning” från trafikolycka i strid mot konventionen. Det anser Södertörns tingsrätt och friar därför en man just för detta brott, skriver Dagens Juridik.

I Södertörns tingrett stod en mand anklaget for at være stukket af. Han havde været involveret i en trafikkulykke og havde forladt stedet uden at opgive sin identitet, hvilket er et krav efter svensk lov. Men det har han altså lov til med hjemmel i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, mente retten. Manden blev frifundet.

Manne n stod åtalad för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, i dagligt tal “smitning”. Han hade varit inblandad i en trafikolycka och åkt från platsen utan att stanna kvar och uppge sin identitet, något som svensk lag kräver. Lagen gäller även när det inte har begåtts något brott och gäller både vållande och icke-vållande part.

Eftersom domstolar inte får tillämpa en lag om den strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter väljer tingsrätten att fria mannen.

Selvsamme Europæiske Menneskrettighedskonvention (EMRK) blev inkorporeret i dansk lov i 1992, og danske domstole har dermed pligt til at håndhæve den. Desuden betyder det, at borgere kan klage til myndighederne eller lægge sag an med direkte henvisning til EMRK.

ANNONSE

Tilbage står spørgsmålet om svenskerne har implementeret samme konvention som blev implementeret i Norge i 1999 og i Danmark i 1992. Her er det nemlig umuligt at finde hjemmel til at stikke af fra en mulig forbrydelse man har været involveret i, under henvisning menneskerettighederne. Tværtimod fremgår det af artikel 5, der som udgangspunkt sikrer retten til frihed og sikkerhed, at man lovligt kan anholde en borger

” …når der er begrundet mistanke om, at han har foretaget en retsstridig handling, eller når der er rimelig grund til at anse det for nødvendigt for at hindre ham i at foretage en retsstridig handling eller i at flygte efter at have fuldbyrdet en sådan” (Atikel 5, litra c)

På den baggrund ser det ud til, at sagen her er endnu et eksempel på den særlige svenske politiske korrekthed – nu kørt helt ud in absurdum.

 

 

Sydsvenskan

ANNONSE