Kommentar

De seneste dage har der været historier i de fleste medier om, at ca. 18% af eleverne i de københavnske folkeskoler har så stort fravær, at de misser et helt års skolegang.  6.269 elever på 40 københavnske folkeskoler i skoleåret 2014/2015 fraværende i mere end 20 skoledage eller ti procent af skoletiden. Det svarer til 17,6 procent af eleverne.

I sig selv en stærkt forurolignede oplysning, for det svarer jo til 2-3 elever pr. klasse.

Men hvad der er endnu mere foruroligende er, at Københavns Kommune udelukkende ser problemet som isoleret til de elever, der er fraværende. I Berlingske kan man læse, at kommunen sætter målrettet ind ved at ansætte særlige “fraværskonsulenter” der skal fremme skole-hjem samarbejdet i de udsatte familier, som man må forstå tegner sig for det massive fravær.

Det er en meget enøjet betragtning, der ikke giver svar på de spørgsmål, som tallene rejser.

For er der virkelig ca. 18% af eleverne i den københavnske folkeskole, der er så socialt belastede, at man er nødt til at koble særlige konsulenter på deres familier for overhovedet at sikre et stabilt fremmøde? Det er et meget højt tal, der logisk set så må dække over en endnu højere grad af social(?)belastning i København, da der jo må formodes at sidde andre børn i klasserne, der også er belastede i en eller anden grad – blot ikke så hårdt, at de mister et års skolegang på grund af fravær. Det afslører i så fald enorme sociale problemer i hovedstaden, når næsten hver femte folkeskoleelev er socialt truet.

ANNONSE

Et andet spørgsmål er, på hvilke skoler fraværet er mest udtalt. Tallene er gennemsnitstal for 40 københavnske skoler, men et kvalificeret gæt er, at fraværet på f.eks. Øster Farimagsgades Skole og Sølvgades Skole ligger markant under gennemsnittet. Det vil gøre problemerne endnu større, fordi det i så fald vil koncentere det høje fravær til færre skoler – sandsynligvis også i bestemte distrikter. Hvilke skoler? Hvor? Med hvilken elevsammensætning?

Hertil kommer et helt indlysende spørgsmål: hvor længe har fraværstallet været så højt? Er det kommet pludseligt? og kan det i så fald sættes i forbindelse med andre faktorer, som f.eks. Folkeskolereformen? eller har det stået på igennem længere tid, og i så fald: hvorfor har man ikke analyseret problemstillingen og grebet ind tidligere?

Meget taler for, at de massivt høje fraværstal blot er endnu et symptom på, at det står skidt til med folkeskolen i almindelighed, og at den københavnske folkeskole befinder sig i noget nær frit fald:

Over 30% af eleverne i den københavnske folkeskole har indvandrerbaggrund, hvilket øger presset på undervisningen både socialt og kulturelt

16% – heraf markant flest med indvandrerbaggrund – forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, dvs. med så dårlige skolekundskaber, at de ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Stadigt flere ressourcestærke forældre vælger folkeskolen fra til fordel for private tilbud,

Der sker en voldsom lærerflugt fra de københavnske folkeskoler  i disse år. Som på f.eks. Utterslev Skole – en tidligere en velfungerende profilskole i det københavnske Nordvest-kvarter – hvor 37 lærere har forladt skolen de seneste 2 år.

Alt i alt tegner der sig et billede af den københavnske folkeskole i frit fald og en kommune, der lukker øjnene for det ved at forsøge at sætte et plaster i form af “fraværskonsulenter” på det åbne benbrud, der i disse år får en af vores vigtigste kulturbærende institutioner til at forbløde.

 

 

ANNONSE

2 svar til “Den københavnske folkeskole er i frit fald”

 1. Nis Aachmann Weihrauch siger:

  LÆRER-NØDRÅB:

  VI MAGTER IKKE INDVANDRERNE

  Opsigtsvækkende
  rapport fra Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København

  Af
  Per Michaelsen, Ekstra Bladet 29.2.1992

  Lærerne er afmægtige i deres forgæves kamp for at integrere indvandrer- og
  udlændinge-børnene. Mange elever sætter koranen over det danske system og
  foragter de kvindelige lærere. Undervisningen vanskeliggøres af manglende
  danskkundskaber.

  Det er konklusionen i en opsigtsvækkende
  rapport om Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København, som lærerrådsformanden
  Merete Hammer har udarbejdet sammen med sine kolleger og sendt til
  undervisningsminister Bertel Haarder (V).

  Der er 72 procent fremmedsprogede elever på Gasværksvejens Skole, der dermed er top-scorer i København, hvor mere end hver femte elev er indvandrer- eller flygtningebarn. Det er et nødråb, lærerne nu udsender, idet de ikke længere kan magte situationen på deres skole, hvor disciplinen truer med at gå i opløsning og uddannelsesslum er blevet den triste kendsgerning.

  Gasværksvejens Skole har ingen danske elever
  fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. Når de fremmedsprogede som seksårige
  kommer ind i børnehaveklassen, kan de ikke tale dansk og udtrykker sig som
  tre-årige. Og da de som regel ikke omgås danske børn på skolen eller i fritiden,
  udebliver den naturlige indlæring i det danske sprog og begrebsverden.

  “De gældende læseplaners niveau kan ikke
  nås, grundet manglende dansk-kundskaber”, siger rapporten.

  ISLAM OVER DANSK LOV

  “Udover de rent indlæringsmæssige
  problemer har vi gennem flere år haft vore “små kampe” omkring
  svømning, badning/idræt og deltagelse i lejrskoler. Disse er oftest opstået
  grundet elevernes og forældrenes påberåbelse af og henvisning til Koranen.

  “Disse henvisninger, samt sætten den islamiske tro over det danske system, ses at være tiltagende, således at de større elever tit udviser manglende disciplin og efterrettelighed, især over for kvindelige lærere. Dette har haft en afsmittende virkning på de mindre
  elever, der nu ret tidligt udviser den samme holdning og foragt”.

  I løbet af de sidste 5-6 år har skolen kørt to store og kostbare projekter for at inddrage forældrene i skolens integrationsarbejde – men denne indsats er slået fejl. Rapporten kritiserer forældrene for “uvidenhed, ligegyldighed og dovenskab.”

  Lærerne skriver videre:

  “a) Forældrene går ind på skolen for
  aggressivt at øve selvtægt i form af fysisk afstraffelse af andres børn.

  b) Igen og igen bruges/misbruges islam som loven over dansk lov. Religionen træder hele
  tiden frem som en hindring for en rimelig integration/assimilering.

  c) Ingen besked til skolen ved fravær, manglende betaling af klassefoto, søger børnenes
  kontor, selv om de ikke holder jul, manglende samarbejde omkring deres børn, et
  samarbejde som i meget prekære situationer kunne have “reddet” deres barn. Udeblivelse
  fra lejrskole, erhvervspraktik m.v.”

  EN UMULIG INTEGRATION

  Udover de mange problemer med indvandrer-børnene har skolen i de sidste 3-4 år fået
  henvist et stort antal flygtningeelever som ikke blot møder op på skolen med
  store psykiske traumer men også er “totalt blottet for fornemmelse for almindelig adfærd i større og mindre grupper”.

  “Vi mener ikke, at vi fremover kan
  acceptere, at Dansk Flygtningehjælp indkvarterer flygtninge i en bydel som
  Vesterbro. Det er en umulig integration, som ikke er til gavn for
  indvandrereleverne og de få danske elever, men slet ikke for flygtningeeleverne
  selv.”

  Rapporten konkluderer, at den koldske/grundtvigianske metode med frivillighed og medansvar ikke fungerer. Selv om forældrene ustandseligt bliver “mødt på mere end halvvejen”, reagerer de med at fordre yderligere forståelse, overbærenhed og støtte, selv om dette er vist dem i overflod”.

  “Der kan ikke være tvivl om, at tiden er inde til at stille krav. Ingen indvandrer er vel så ringe, at man ikke kan stille krav til ham/hende, konkluderer rapporten.

  ——————————————————————————

  Andelen af fremmede børn i Københavns skoler er 1995 vokset til over 25%. I følge
  kultursociolog Eyvind Vesselbo vil denne andel i år 2000 være vokset til
  35-40%. Pr. 1995 er ca. 50% af børnene i Københavns skolers første klasse
  fremmed­e.

  ——————————————————————————

  For godt ti år siden indskrev Birte Weiss sine to børn på Den Classenske Legatskole. De skulle have været indskrevet på Gasværksvejens Skole. –
  Kilder: 1) Kjeld Antony, lærer på Gasværksvejens Skole.
  2) Berlingske Tidende.

  ——————————————————————————

  Danske skoleelever!

  Desto flere fremmede børn jeres lærere kan få ind i de danske skoler, desto flere
  penge og stillinger kan jeres lærere få til sig selv! S, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten er interesse-partier for de interesse-grupper der tjener milliarder på indvandringen.

  ——————————————————————————

  Seneste nyt!

  Gasværksvejens Skole er 1996 brudt sammen og nedlagt. Der var kun 6 danske børn tilbage.

  De tilstande der beskrives i nærværende breder sig i danske folkeskoler. Læs f.eks. artiklen i JP-København 8-7-2000: ‘Sønnen blev mobbet ud af skolen – fordi han var hvid!’

  ——————————————————————————

  Danske skolebørn diskrimineres:

  Jyllands-Posten 9-2-1996:

  Skoleinspektør Olav Nielsen, Humlehaveskolen, Odense:

  “En palæstinensisk pige på seks år, der er lynende godt begavet og godt støttet hjemmefra, får jeg tre gange så mange ressourcer til som en dansk elev, der er
  tidligt skadet på grund af omsorgssvigt. Og jeg får det alene på grund af hendes sorte hår og brune øjne.”

  ——————————————————————————

  “Mine børn gik i kommuneskole, men jeg kunne jo også
  sagtens. Jeg boede i Søllerød. Jeg lægger ikke skjul på, at hvis jeg boede på
  Vesterbro, og mine børn skulle gå på Gasværksvejens Skole, så ville jeg i
  stedet sende dem i privatskole.”

  Jytte Iuel (SF)

  JP-Hovedstaden 19-10-1995

  ——————————————————————————

  SKOLEBORGMESTEREN i København, Per Bregengaard (Enh.listen), sender sine to børn i den meget eksklusive privatskole Bording Friskole.
  Kilde:
  JP-København 8-1-1998

  ——————————————————————————

  Hver tredje lokalpolitiker i København sender sine børn i privatskole:

  Bjarne Petersen (SF),

  Hanne Dahlerup (Soc.dem.),

  Inger Marie Bruun-Vierø (Rad. V.),

  etc. etc. etc. etc. etc. … … …

  Kilde:
  JP-Hovedstaden 19-10-1995

  ——————————————————————————

  TUBERKULOSE

  LUNGE-TUBERKULOSE
  breder sig i Danmark. Ifølge Lungemedicinsk Afd., Bispebjerg Hospital, er
  smittekilden især unge udlændinge. I Københavnsområdet er TB-forekomsten 300 %
  af landsgennemsnittet. TB-forekomsten blandt udlændinge i Danmark er 15-20
  gange over danskernes. Siden 1988 er TB-forekomsten blandt udlændinge i Danmark
  tredoblet.

  Kilder:
  TV-Avisen marts 1994;

  TV2/Lorry marts 1994;

  Søndagsavisen/Weekend 27-3-1994

  TB-forekomsten i Danmark er på ét år steget med 25 %.

  Kilde:
  Lungemedicinsk Afdeling,

  Bispebjerg Hospital / TV2/Lorry 7-2-1995

  Stadig flere TB-tilfælde er af den uhelbredelige multi-resistente type.

  Kilde:
  WHO /Jyllands-Posten 11-3-1996

  ——————————————————————————

  Indvandringen er en tidsindstillet bombe under Vesteuropas folk.

  ILO-Information, april 1990

  ——————————————————————————

 2. Steinadler siger:

  Det er en meget enøjet betragtning, der ikke giver svar på de spørgsmål, som tallene rejser. For er der virkelig ca. 18% af eleverne i den københavnske folkeskole, der er så socialt belastede, at man er nødt til at koble særlige konsulenter på deres familier for overhovedet at sikre et stabilt fremmøde? Det er et meget højt tal, der logisk set så må dække over en endnu højere grad af social(?)belastning i København, da der jo må formodes at sidde andre børn i klasserne, der også er belastede i en eller anden grad – blot ikke så hårdt, at de mister et års skolegang på grund af fravær.

  Ikke bare det. En så stor andel fravær rammer nødvendigvis også samtlige av de øvrige da det knapt er til å unngå at helt uforholdmessig mye av lærernes oppmerksomhet vil gå med i forsøk på å oppdatere elever med høyt fravær. Hele læringsmiljøet forfaller på grunn av manglende kontinuitet. Blir andelen som faller etter stor nok overlates – som sedvanlig i den sosialdemokratiske skolen – ikke bare de mest ressurssterke elever til seg selv, men også det store gross av middels begavede. Slik havner det hele ganske riktig i fritt fall.