Nyt

Det gør noget særlig med os når politifolk skydes for at dræbe. En politimand ligger kritisk skadet efter skytingen i Pusher street natt til torsdag. Gerningsmanden er nu selv skudt og anholdt på Kastrup.

Justisminister Søren Pind sier “det er et angreb på os alle”, mens Politiforbundet sier det er et “angreb på alle politifolk”. Det sidste er riktig og jordnært, det første er overspændt og fejl. Mange blandt de politisk korrækte ønsker et samfund hvor de kriminelle har fri bane, mer eller mindre. Er det så et angreb på dem? De er mod forslag som vil styrke politiet.

Når politifolk mødes med skarpe skudd er en grænse overskredet. Selvfølgelig. Det er et udtryk for forråelsen af samfundet.

Interessant at Hjemmeværnet nu deltager i overvågningen af luftrommet over Stor-København med et specialudstyret fly der kan spore mennesker på bakken. Flyet er sat ind i jagten å bilbrændere. Det lyder smart. Hvorfor har ikke svenskerne gjort det for lengst?

ANNONSE

Overvaagningsfly-OYFHA2016

Fra uriasposten.net:

 

Fra Radio24syv – Hjemmeværnet hjælper med opklaring af bilbrande i København.

“Mange køben­hav­nere har de sene­ste næt­ter undret sig over larm fra et lav­t­fly­vende pro­pel­fly. Nu kan Radio24syv rap­por­tere, at flyet til­hø­rer Hjem­me­vær­net og at nat­te­flyv­nin­gerne er en del af efter­forsk­nin­gen af den sene­ste tids syste­ma­ti­ske bilaf­bræn­din­ger i Køben­havn.

Det for­tæl­ler chef for afde­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet ved Køben­havns Politi Jens Møl­ler Jen­sen.

‘Hjem­me­vær­net hjæl­per Køben­havns Politi i for­bin­delse med ind­sat­sen mod den sene­ste tids bil­brande,’ siger han til Radio24syv.

Jens Møl­ler Jen­sen vil ikke uddybe, hvor­dan Hjem­me­vær­nets fly assi­ste­rer poli­tiet. Men flyet af typen Britten-Norman Islan­der II er udsty­ret med avan­ce­ret over­våg­nings­tek­nik, bl.a. et kamera, der er i stand til at udpege og følge per­so­ner på land­jor­den.

Data fra fly­over­våg­nings­si­tet Web­Track viser, at flyet (OY-FHB) har været i aktion flere gange siden de før­ste bil­brande fandt sted nat­ten mel­lem søn­dag og man­dag.”

Er der så nogen sammenhæng mellem politibeskydning og bilbrander? Måske ikke direkte. Men de er begge udtryk for en udvikling der peger mod en kriminalitet af en art og et omfang der over tid destabiliserer et samfund.

ANNONSE