Mellemspil

Josef Suks (1874-1935) Serenade for strykere op.6 fra 1892. Med unntak av Sir Edward Elgars er de betydeligste romantiske strykerserenader skrevet av øst-européere, som Tsjajkovskij, Dvorak og altså den sistnevntes elev og svigersønn Josef Suk (farfar til den tsjekkiske fiolinist Josef Suk d.y (1929-2011)).

ANNONSE