Mellemspil

Johan Severin Svendsen (1840-1911) ble i 1883 kapellmester ved Det Kongelige Kapel i København, og noe av det siste han komponerte før tiltredelsen var romansen i G-dur op.26, som nå er hans oftest spilte verk. Det skal også nevnes at det var Svendsen som dirigerte uroppførelsen av Carl Nielsens første symfoni i 1894, med komponisten selv blant annenfiolinistene i orkestret.

Josef Suk den yngre (1929-2011) er solist med Praha symfoniorkester under ledelse av Václav Smetáček.

ANNONSE

Læs også

Læs også