Tavle

Ifølge den siste folketellingen er muslimene nå i flertall i Bosnia med 50,2%. Antall innbyggere har sunket med 20% i løpet av de siste 25 årene.  Det er den yngre generasjonen som flytter fra landet. Bosnia har 65% arbeidsledighet i gruppen 16-24 år, den høyeste i Europa. Serberne sier at de som er registrert bosatte i utlandet ikke bør telle med i folketellingen. Det har vært stor debatt om metodikken bak undersøkelsen.

Størrelsen av de tre store etniske og kulturelle gruppene i Bosnia er av betydning, ikke minst fordi jobber i det offentlige er kvotestyrt på de tre gruppene. Slik tallene ser ut fra siste telling er det 50,2% muslimer, 30,8% serbere og 15,4% kroater.

Den forrige tellingen var i 1991, ett år før krigen viste 43,5% muslimer. Under krigen flyktet rundt 1 million mennesker og 120.000 ble drept. Da var forholdet mellom de tre gruppene 43,5% muslimer, 31,2% serbere og 17,4% kroater.

ANNONSE

Bosnia har søkt om EU-medlemsskap og EU benyttet anledningen til å legge press på offentliggjøringen av tallene fra folketellingen i den grad at de forlangte at det ble en av forutsetningene for søknaden. EU krever at folketellinger skal avholdes hvert tiende år.

EUobserver

ANNONSE