Cover

Aymard Charles Théodore Neubourg (1795-1860)

Daguerreotypi, 18x24cm, Thorvaldsens Museum, København

Ettersom Daguerres metode ble offentliggjort og frigitt den 19. august 1839, har vi her å gjøre med ett av verdens aller eldste bevarte fotografier – og visstnok det første fotografiske portrett i Danmark .

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) oppholdt seg i Italia fra 1797 til 1838, og man merker at han med høyre hånd (et daguerreotypi er praktisk talt alltid speilvendt) gjør et tegn, som regnes som en avvergelse av “Det onde øye”. Stolte han ikke helt på den nymotens oppfinnelsen – som på den tid var av betydelig nyere dato enn vår tids elektroniske vidundere?

ANNONSE