Tavle

Har modtaget en pressemeddelelse:

“Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek har udnævnt museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen til ny direktør for museet efter Christine Buhl Andersen.

Gertrud Hvidberg-Hansen tiltræder stillingen på Glyptoteket den 1. marts 2020 og forlader dermed sin nuværende stilling som direktør for Faaborg Museum.

”Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for et af landets fineste museer med stor international horisont. Kunst og arkitektur går op i en højere enhed og de fornemme samlinger fra mange kulturer og perioder indgår i et samspil, man ikke finder andre steder i landet. Museet har de senere år markeret sig med nogle store og velbesøgte forskningsbaserede udstillinger og nytænkende formidlingsformater. Jeg ser frem til at samarbejde med museets medarbejdere om at føre Glyptoteket videre på en vidende og inspirerende måde, så museet blomstrer og er vedkommende for mange mennesker”, udtaler den nye direktør.

Gertrud Hvidberg-Hansen tiltræder som direktør på Ny Carlsberg Glyptotek den 1. marts 2020. Samtidig fratræder nuværende direktør Christine Buhl Andersen for at tiltræde som bestyrelsesformand for henholdsvis Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket.

Ny direktør søges til Faaborg Museum

Det er med både vemod og stolthed, at bestyrelse og personale ved Faaborg Museum har modtaget beskeden om Gertrud Hvidberg-Hansens udnævnelse. Ifølge Faaborg Museum har Gertrud Hvidberg-Hansen bragt museet helt frem i forreste række i museumsverdenen.

ANNONSE

Allerede på tirsdag i den kommende uge træder bestyrelsen for Faaborg Museum sammen for at drøfte proceduren for udnævnelsen af en ny direktør, og yderligere oplysninger vedr. det videre forløb udsendes herefter.’

En ny direktør forventes ansat tidligst 1. maj 2020.”

Gertrud Hvidberg-Hansen (født 1968) er uddannet cand.mag. i kunsthistorie og fransk fra Aarhus Universitet. Siden 2013 har hun været direktør for Faaborg Museum. Gertrud Hvidberg-Hansen begyndte sin museumskarriere i 1998 som inspektør på Trapholt i Kolding, inden hun i 2000 blev inspektør og siden overinspektør på Fyns Kunstmuseum / Odense Bys Museer. I 2013 tiltrådte hun stillingen som direktør for Faaborg Museum.

Gertrud Hvidberg-Hansen har gennem sine hidtidige ansættelser gennemført en række forsknings- og udstillingsprojekter inden for kunst og arkitektur, og hun har de seneste år stået i spidsen for et større strategisk udviklingsarbejde på Faaborg Museum. Sideløbende med sine museumsansættelser har Gertrud Hvidberg-Hansen varetaget bestyrelsesposter, tillidshverv og kunstfaglige hverv.

(Foto: Pressefoto)

Se også

Banksy er som undertegnede også blevet glad for at lave modifikationer

ANNONSE

Mest læst

Nord Stream-mysteriet vokser

Charles III, troens forsvarer?