Cover

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783 – 1853)

Olie på lærred, 46,5 x 74cm, Statens Museum for Kunst, København

Muséet kan opplyse det følgende:

Foræret til lægen Heinrich M. W. Klingberg den 3. marts 1827 (Eckersbergs dagbøger, bd. 1, p. 238), dvs. midt under Julie Eckersbergs sygdom. Solgt ved dennes dødsboauktion august 1835 til hofmaler J. G. Berg. Købt af museet 1901.

Ved siden av portrett, landskap, akt m.m. var Eckersberg også, som vi her kan se,  en fremragende marinemaler.

ANNONSE