Cover

Gerhard Munthe (1849-1929)

Billedvev i gobelin-teknikk, 177x236cm, Kunstindustrimuséet, Oslo.

Vevet i 1906 av Augusta Christensen, etter forelegg av Gerhard Munthe.

Man kjenner flere varianter av Mørkræd-motivet fra Gerhard Munthes hånd, utført i akvarell og gouache på papir. De kan med rimelig sikkerhet dateres til tidlig 1890-tall, da Munthe for alvor etablerte sitt nasjonalt-inspirerte billedspråk.

Gerhard Munthe var ikke den eneste kunstner som på den tid beveget seg bort fra realisme og inn i en nasjonal stil, med klare referanser til Art noveau. Paralleller kan lett sees hos både Ivan Bilibin i Russland og Akseli Gallén-Kallela i Finland.

De noe gåtefulle ord

Deð ruskar i ro
Deð trillar i tro
For en trinnan
Ligger i trararo.

danner omkvedet i en folkevise om Møllerdattera, kjent fra både Norge og Sverige, en svensk variant lyder:

För trilleritrå, det ruskar väl å,
För trillan ligger uti trallalej

så det kan vel forstås som rett og slett en regle uten noen spesiell betydning. Men jeg kan nevne at jeg i en fjern fortid trodde at det dreide seg om den skumle dragen som ligger nederst i bildet. Min mormor hadde en innrammet reproduksjon.

ANNONSE

Det gjenstår å fortelle at den (noe på kanten) visa om Møllerdattera henter sitt motiv fra en fortelling som står som den tredje i Geoffrey Chauchers Canterbury Tales, og også finnes i Boccaccios Decamerone og andre steder.

ANNONSE