Kunstbilde

Billedvev i gobelinteknikk, ull og bomull, 175 x 295 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Ukjent veverske, etter kartong av Gerhard Munthe (1849-1929).

Enkelt sagt begynte Gerhard Munthe å male i sin europeiske samtids naturalistisk-impresjonistiske stil – men på 1890-tallet begynte han – blant annet under inspirasjon fra norrøn treskjærerkunst, å arbeide i en dekorativ stil, med mange felles trekk med art noveau og symbolisme. Dette viser seg spesielt i hans illustrasjoner til Snorres kongesagaer. Mange av hans motiver er hentet fra nordiske sagn og eventyr, som visen om Aasmund Frægdegjevar. men i dagens bilde finner vi faktisk et gresk innslag.

I gresk mytologi er najadene nymfer knyttet til (rennende) ferskvann, deres søstre nereidene og okeanidene tar seg av henholdsvis Middelhavet og resten av saltvannet. Jeg skal ikke si for sikkert om Munthe her hadde noen spesiell myte i tankene, eller arbeidet fritt etter fantasien.

ANNONSE

Læs også

Bejleren (1905) -
Nevlunghavn (1880) -
Oktober (1878) -
Idyll (1886) -
Morgen ved Dnjepr (1881) -
Mørkræd (1892/1906) -
Holdt Panos Kammenos ord? -
Hera-tempel II, Paestum -
Laden (1822-23) -

Læs også