CoverGerhard Munthe (1849–1929)

Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Bergen kunstmuseum.

Gerhard Munthe arbeidet til å begynne med i en realistisk stil, men rundt forrige århundreskifte utviklet han sin helt særpregede stil. Den kan antydningsvis karakteriseres som en sær-norsk form for Art noveau.

Han laget illustrasjoner til Snorres kongesagaer, og hentet også motiver fra norske folkeviser og sagn.

Akkurat hvor dette motivet er hentet fra er ikke lett å si. Sagn og eventyr handler ofte om prinser som frir til prinsesser – men må gå igjennom mange prøvelser før de endelig kan gifte seg.

ANNONSE