Cover

Vincent van Gogh (1853-1890)

Olje på lerret, 50,2 x 103cm, Van Gogh-museet, Amsterdam.

Bildet er malt i juni 1890, og er således ett av de aller siste – om ikke det siste – bildet Van Gogh fullførte.

Man kan kanskje oppfatte bildet som ekspresjonistisk, selv om ekspresjonismen som kunsthistorisk retning først ble dominerende i de neste tiår, spesielt i Tyskland.

Et visuelt poeng er kjerreveien som krysser åkeren. Den gang man kjørte med hest, besto slike veier av ett hjulspor på hver side, og i midten et bredere tråkk av hesteføtter. I våre dager er det som regel omvendt, med brede spor ytterst, og litt vegetasjon i midten.

ANNONSE