Albuminkopi i Getty Research Institute, LA

Våtplatenegativ tatt av Louis Vignes (1831-1896), kopien utført av Charles Nègre (1820-1880)

Som nevnt er bildet utført i våtplate-teknikk. Materialets lave lysfølsomhet gjorde det nødvendig med lange eksponeringer. dette medførte at de lyseste partier, som himmel og skyer, ble helt uten detaljer. Charles Nègre løste problemet ved å lage “himmel-negativer” – eksponert etter høylysene, og dobbeltkopiere originalen sammen med et himmel-negativ, slik at detaljer i himmelen ble synlige i den ferdige kopien.

Baalschamin-templet i Palmyra antas å være påbegynt i 131 evt, og ble ødelagt i juli/august 2015..

ANNONSE