Efter moderne vestlig opfattelse er det utænkeligt at så mange mennesker vil kæmpe og dø, blot fordi de er uenige om religionen. Det må være andre og “virkelige” årsager under det religiøse slør. Vi kan til nød forstå, at religion er afgærende i konflikter som dem, excentriske nordirere er indblandet i, men at indrømme, at en hel civilisation først og fremmest kan være loyal over for religionen, er for meget. Alene at foreslå noget sådant støder den progressive opinion, der altid står klar til at føle sig forurettet på vegne av mennesker, som den mener  at være værge for.

fra Bernard Lewis Islam and the West (1993), gjengitt i Lars Hedegaard Attentatet

ANNONSE