Kategori: Kort

Brann i kairo

Dette er en test, for å se om kategorien kort fungerer

Les mer»

Solberg: Europeiske land kan bukke under

Spørsmålet er om man kan sette grensene et annet sted, men da forskyver vi også problemene. Derfor er et annet spørsmål for FN og EU hvordan vi håndterer migrasjonen i naboland. Hvordan sørger vi for at vi får gode nok forhold til at det er mulig å leve i nabolagene, og at de landene som […]

Les mer»