Kort

Spørsmålet er om man kan sette grensene et annet sted, men da forskyver vi også problemene. Derfor er et annet spørsmål for FN og EU hvordan vi håndterer migrasjonen i naboland. Hvordan sørger vi for at vi får gode nok forhold til at det er mulig å leve i nabolagene, og at de landene som får store strømmer ikke bukker under, sier Solberg. Aftenposten.no

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)

Læs også

-
Hullet i Torghatten -
Propagandaen kører -
Hva er sikkerhet -