Nyt

– »Vi ønsker, at Europa, hvor tro, fornuft og humanisme fandt en perfekt syntese, skal genfinde sin sjæl og forsvare sig mod den snigende islamisering,« siger den italienske premierminister Giorgia Meloni i sit sidste interview før valget til Europa-Parlamentet.

Et sådant Europa skal genfinde stoltheden over sin historie, sin identitet og sine rødder, sagde Meloni – som repræsenterer Fratelli d’Italia (FdI) i sit hjemland og De Europæiske Konservative og Reformister (ECR) på EU-plan – til avisen Secolo d’Italia.

Secolo d’Italia: Premierminister, vi er kun få timer fra det, du har kaldt en folkeafstemning om Europa. Hvad er der på spil?

Giorgia Meloni: En ikke ubetydelig del af vores fremtid som italienere, europæere og vesterlændinge. Historien er i gang igen, uanset om vi kan lide det eller ej. Og på dette tidspunkt står Europa ved en skillevej. Folkeafstemningen handler om dette: mellem et Europa, der fortsat ønsker at være en stor »regulator« af sine borgeres liv, mens resten af verden investerer, producerer og udvider sin indflydelsessfære – ikke altid på en demokratisk måde, og et Europa, der i stedet ønsker at finde tilbage til sine forfædres vision, starte igen fra et samarbejde mellem suveræne nationer og investere i sin egen strategiske autonomi, ikke mindst i spørgsmålet om energi…

»Nogle mener, at en ›grøn omstilling‹ kan opnås ved at stole på elektrisk udstyr (solpaneler) fra Kina«, fortsætter Meloni, som mener, at der ikke bør være nogen forpligtelse over for en bestemt teknologi. FdI-lederen foretrækker, at EU slet ikke involverer sig i sådanne spørgsmål:

ANNONSE

Vi ønsker et Europa, der tager sig af nogle få vigtige ting, som f.eks. fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og overlader alt andet til nationernes frihed og suverænitet.

»Det Europæiske Fællesskab startede med et fornuftigt samarbejde om energipolitik og råstoffer,« bemærker FdI-lederen. »Men den ånd er blevet afløst af en hypercentralisme, hvor venstrefløjen altid giver betingelsesløst efter for EU’s diktater til skade for både mennesker og virksomheder,« siger hun.

Men det er den kulturelle kamp, der står Melonis hjerte nærmest:

Det Europa, vi har i vores tanker og hjerter, skal være i stand til at genopdage sin mest værdifulde ressource: stoltheden over sin historie, sin identitet og sine rødder.

Vi vil have et Europa, der forstår at genfinde sin sjæl, det, der har gjort det til et civilisationens fyrtårn i årtusinder. For vi må ikke glemme, at Europa er det land, hvor tro, fornuft og humanisme fandt den perfekte syntese, hvor velfærdsstaten blev født, hvor der blev skabt samfund, som sætter forsvaret af livet og familien i centrum, og som tager sig af de mest sårbare.

Det er vores opgave at vække dette Europa fra dets slummer, og forsvare det mod relativisme og snigende islamisering.

Målet med valget til Europa-Parlamentet er først og fremmest at skabe et andet politisk flertal end det, der hersker i øjeblikket, og at sende venstrefløjen i opposition, siger Meloni.

“Om dette scenarie er muligt eller ej, er op til borgerne at beslutte. Det er op til os at skabe forudsætningerne for det, og jeg er overbevist om, at det er muligt at finde en god syntese mellem konservative, folkelige aktivister og de andre politiske kræfter, der identificerer sig med centrum-højre.

Opgaven er ikke let. Der er tre højreorienterede politiske familier i Europa-Parlamentet: Det Europæiske Folkeparti (EPP), De Europæiske Konservative og Reformister (ECR) og Identitet og Demokrati (ID).

Tre kvinder har fremtrædende positioner i hver af familierne: Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni og Marine Le Pen. Det bliver svært at danne en koalition, men EU-valget vil ikke desto mindre flytte det politiske tyngdepunkt mod højre.

Et ømtåleligt punkt er klimapolitikken. Ursula von der Leyen står personligt bag EU’s »Green Deal«, som hun ikke kan tage afstand fra verbalt, men som EPP-gruppen alligevel forventes at underminere i praksis.

Meloni tager let på de gode intentioner i officielle sammenhænge og over for toneangivende medier, men tillader sig en noget friskere stil over for mindre medier som Open Online:

»Vi må sige nej til den øko-galskab, der har hærget de seneste år, og som risikerer at gøre Europa til en arbejds- og produktionsørken – grøn ganske vist, men stadig en ørken.«

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

ANNONSE