Kommentar

En god ven skriver, at hvis Putin vinder i Ukraine, er Vesten færdig – helt færdig. Jeg har svaret som følger:
”Hvis Vesten er færdig, skyldes det den indre opløsning af alle tilvante værdier og forestillinger anført af den amerikanske dekadence. Da USA end ikke vil forsvare sine egne grænser, må det forekomme absurd, at Washington går så meget op i at forsvare Ukraines. Hvis Trump var forblevet ved magten, ville Putin aldrig have tænkt på at angribe. Svaghed, indre splittelse og et sammenbrud af de nationale institutioner – som manifesteret af Biden-regimet – vil uvægerligt opmuntre enhver slyngel til at se sit snit. Råddenskaben starter hjemme.”
Jeg vil derfor vende sagen om: Det er ikke Putins skyld, hvis Vesten er færdig. Det er Vestens egen skyld, at Putin fandt på at angribe.
Det kræver ingen eksamen i statskundskab at indse, at Putin er en slyngel – ligesom talrige andre diktatorer kloden rundt. Faktisk er det meste af menneskeheden styret af slyngler, og dem holder man ikke fra døren ved at demonstrere den indre opløsning, som er Biden-regimets kendetegn. De samvirkende banditter holder naturligvis nøje øje med, hvad den amerikanske regering foretager sig, og hvis den som den nuværende lægger ud med at ødelægge økonomien, overlade sydgrænsen til de mexikanske narkokarteller, give forbryderne frit løb i de demokratisk-styrede storbyer og føre an i diverse woke-foretagender, er det indlysende, at diktatorerne ser en strålende fremtid i at gå til angreb.
Det kaldes realisme.
ANNONSE