Kunstbilde

Abraham Bloemaert (1564–1651)
Olje på lerret, 100,4 x 132,5 cm, Walters Art Museum, Baltimore.

Teksten som illustreres, finner vi i evangeliet etter Matthaeus 13, 24-30 (DNB 1930):

En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin aker; men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt op og satte aks, da kom også ugresset til syne.

Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? hvorfra kommer det da ugress i den? Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? Men han sa: Nei, forat I ikke også skal rykke op hveten når I sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det op; men samle hveten i min lade!

I bildet ser vi fra venstre mot høyre et forfallent hus, et dueslag, og fire mer eller mindre avkledde personer i dyp søvn. I bakgrunnen er selveste Fanden, med horn og hale, i gang med å så ugress blant hveten.

Foruten å være en illustrasjon til en lignelse, kan bildet også forstås som en allegori over minst to av dødssyndene, Acedia (latskap) og Luxuria (vellyst), den siste antydet av geitebukken rett til venstre for de sovende. Ettersom tjenestefolkene har vært opptatt av andre saker, kunne fienden uforstyrret så ugresset.

ANNONSE

Læs også

Læs også