Doc-TV

Kina og Russland holder felles marineøvelse utenfor Sør-Afrika neste måned. Heller ikke Sør-Afrika har villet fordømme invasjonen. Russiske superyachter har kunnet kaste anker uten fare for å bli beslaglagt.

De må med andre ord ha internalisert selvsensuren. Dette er et spennende prosjekt for noe lignende har aldri skjedd med siviliserte samfunn i fredstid.

Vi har en “värdegrunn” som svenskene kaller det: Alt vi må bekjenne oss til. Ordet “bekjenne” er passende for dette er religiøst.

Samtidig har samfunnsstrukturen blitt endret. Institusjonene er integrert i hverandre, akkurat slik fagområder er i EU. Unionen fordypes på område etter område.

Den nordiske modellen er ekstra godt skikket til et slikt “samarbeid” da den er tuftet på tillit. Men dette er en tillit noen utnytter til å mele sin egen kake. Folk blir tutet ørene fulle med tillit, men selv er de omfattet av mistillit.

Det samfunnet eliten har skapt har vært sett en gang før. Benito Mussolini skapte den korporative staten og det er en slik vi ser nå vokse frem, innen EU og på globalt nivå.

Vi skal skape en global landsby uten grenser, sa mann i Davos denne uken.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

ANNONSE